Westville

Kontakbesonderhede:

  • Leraar: Vakant
  • Saakgelastigde: mev M Kitching
  • Kerkkantoor: tel 073 031 7730
  • E-pos: [email protected]
  • Kerkgebou: Byron Oord 11, Westville

Ontstaan:

Die NG Gemeente Westville het op 30 April 1975 tot stand gekom toe ons van Pinetown afgestig het. Ds. NF Wilson, voorheen medelaar van Pinetown, was ons eerste predikant. Hy is op 14 Desember 1980 skielik in die amp oorlede. Ds. Gerhard Kemp is daarna beroep en hy is die naweek van 26-28 Junie 1981 in Westville ontvang en bevestig.

Mnr. Lionel van Tonder is die enigste lid van die oorspronklike kerkraad wat tans nog op die kerkraad dien. Hy het verdere geskiedenis gemaak toe sy kleindogter, Milandré van den Heever, voorgestel is as diaken (bediening) in 2007 – Susan Becker.

 NG Kerk en Presbiteriaanse Kerk vat hande in Durban

Ds Nick Wit van die Presbiteriaanse Kerk en Ds Gerhard Kemp van die die NGK Gemeente Westville het die moontlikheid bespreek dat dié twee gemeentes die kerkgeboue van die NGK Westville mag deel. Na talle samesprekings het die partye eenstemmigheid bereik en is daar besluit om die persele te deel. Ter viering hiervan het die twee gemeentes op 7 September 2008 ‘n gesamentlike diens gehou. Die Presbiteriaanse gemeente het met baniere en vlae vanaf die Westville Poskantoor na die die Kerk geloop waar hulle deur lidmate van die  NGK Gemeente Westville verwelkom is. “Dit was ‘n heuglike dag van sang, gebed en die Woord”,  het mnr Pieter Michiel (Mike) Myburgh, ouderling van die die NGK Westville gesê.

Na die emeritaat van ds Kemp in 2011, was ds A Landman die leraar. Hy is opgevolg deur ds G Botha, sedert Okt 2018.

Sedert 1 Oktober 2019 is Westville in ‘n kombinasie ooreenkoms met Escombe Gemeente.

Leraars oor die jare:

1975 – 1980: Ds. N F Wilson (oorlede 14.12.1980)
1981 – 30.06.2011: Ds. G P Kemp (Emeriteer)
1985 – 25.01.1988: Ds. SBJ van Rensburg (Hospitaal / Gevangenispersoneel)
16.04.1988 – 1991: Ds. K J Pritchard – Kpln – ( na Misgund).
1997 – 22.06.2003: Westville, medeleraar met opdrag Lugmagbasis Kpln : Ds. D N Ras.
09.09.2011 – 31.05.2018: Ds. A Landman (vanaf Theunissen-Wes). Vertrek na The Church of Scotland, Mearns, Glasgow.
30.09.2018 – 25.6.2023: Ds. G S Botha. (na Durban-Wes)