Vryheid

Vryheid

  

Kontakinligting:

  • Leraar: Ds. Andries v Rooyen.
  • Admin: Christene Grobler
  • Kerkkantoor: tel 034 982 2862 (Di-Vr 08:00-13:00)
  • E-pos: [email protected]
  • Kerkgebou: Utrechtstraat 180

‘n Stukkie Geskiedenis

Die gemeente het begin as deel van die Vrye Republiek (1886) en was tot in 1948 deel van die ou Transvaal-provinsie. Die gemeente staan ook bekend as “Die Klipkerk”. Die pragtige kerkgebou is in 1894 in gebruik geneem en restourasiewerk is in 1970 gedoen. Die historiese kerkorrel dateer uit 1894. Dis ‘n plattelandse gemeente. ‘n Groot deel van die boeregemeenskap rondom Vryheid skakel hier in.

Vryheid-Wes smelt saam met Vryheid Moeder gemeente

Sondag 24 November is die laaste aparte eredienste en afskeid van die twee gemeentes in Vryheid voor die samesmelting en wording van ‘n nuwe gemeente amptelik op 27 November 2019.

‘n Feesdiens word gehou op 19 Januarie 2020 wanneer die twee gemeentes hande vat en besluit oor ‘n naam vir die nuwe gemeente.

Die Leraars is Ferdinand van Niekerk (Vryheid Moeder) en Hennie van Schalkwyk (Vryheid-Wes).

Leraars oor die jare:

1888 – 1892 : Ds. A J Louw
1893 – 1898 : Ds. G F Marais
1898 – 1919 (of 1921) : Ds. E C Anderssen
1919 – 1922 (of langer, sien NOTA) : Ds. A G O Coertse
1922 – 1928 : Ds. C J Snyman
1928 – 1945 : Ds. F J van der Merwe
1944 – 1946 : Ds. A F Malan
1946 – 1951 : Ds. G J V Bell
1947 – 1951 : Ds. J P Theron
1948 – 1950 : Ds. M M van Rooyen
1951 – 1959 : Ds. E H Latsky
1960 – 1962 : Ds. W J G Lubbe
1961 – 1964/5 : Ds. B Spoelstra
1965 – 1974 : Dr. J T Jordaan
1968 – 1972 : Ds. M J J Prinsloo
1972 – 1976 : Ds. H O Bekker
1975 – 1980 : Ds. E L P Oberholster
1976 – 1981 : Ds. L W Meyer
1980 – 1989 : Ds. E Louw (Organiserende Sekretaris Bybelgenootskap, Durban en in 1990 na Kaapstad)
1983 – 1995 : Ds. B Meyer (emeriteer)
1989 – 2021 : Ds. F van Niekerk
1994 – 1998 : Ds PR van der Merwe
09.05.1998 – 31.05. 2006 : Ds. F W Neser, na Kingfisher Bediening
26.11. 2006 – Feb 2015 (Bedank): Ds DC Klynsmith
2015-10-1 – 2018-1-21 Demissie ds Stephen Heyns – brugpredikant

2021-2-28 – Huidig : Ds. A H van Rooyen.

Eenwording tussen Vryheid-Wes en Vryheid Moedergemeente op 27.11.2019.
27.11.2019 – 30.08.2020: Ds Hennie van Schalkwyk kom oor van Vryheid-Wes op 27.11.2019 en ontvang demissie met emeritaat op 30.08.2020 en Ds. Ferdinand v Niekerk ontvang emiritaat op 31 Maart 2021