Weenen

Weenen

  Kontakinligting

Leraar:  Vakant

Saakgelastigde: Mev D du Plessis, tel 036 354 1709

e-Pos: [email protected]

Kerkgeboue: Sir Georgestraat Colenso en Andries Pretoriusstraat, Weenen

 

‘n Stukkie Geskiedenis

Die gemeente Weenen is van Pietermaritzburg afgestig en as ‘n afsonderlike gemeente verklaar op 12 September 1859 deur ‘n spesiale Ringskommissie, benoem deur die Transgariep Ring. By die eerste kerkraadsvergadering, gehou te Colenso, word diaken F Howell benoem as kassier en Diderik Jordaan as koster vir die Mariannekerk. Predikante was bitter skaars en eers in 1862 word die eerste leraar, ds J McCarter, in die gemeente bevestig.

Die hoeksteen van die huidige kerkgebou is in 1927 deur ds AM Murray gelê. Gedurende die amper 150 jaar van die gemeente se bestaan het 15 predikante die gemeente bedien. Die huidige leraar is ds. MJ Coetzee.

 

Leraars oor die jare:

1862 – 1867 : Ds. John McCarter
1968 – 1881 : Ds. Richard Craig
1882 – 1889 : Ds. G A Döhne
1891 – 1927 : Ds. A M Murray
1928 – 1934 : Ds. P F Greyling
1935 – 1945 : Ds. J C Steyl
1945 – 1949 : Ds. I C Schutte
1950 – 1955 : Ds. E C Kriel
1956 – 1960 : Ds. A J Spies
1961 – 1965 : Ds. B H Bornman
1966 – 1973 : Ds. M W Theunissen
1974 – 31.07. 1995 – Ds. W Engelbrecht (emeriteer)
1996 – 2000 : Ds. R Rheeder
2000 – 31.05.2008 : Ds. L W Meyer (emeriteer)
01.07.2008 – 01.03. 2009 : Ds. MJ Coetzee (vertrek na Sudan, vanwaar hy gekom het).
01.08.2009 – 31.07.2011: Emeritus ds HAJ Viljoen in kontrakpos.
Kotrak verleng tot 2012 – 13.10.2012: Ds. Herklaas Viljoen (Emeritus) het finaal demissie ontvang van kerkraad Weenen. Hy het op 12 Oktober 2012 70 jaar oud geword. Hy is nou as ouderling in Weenen bevestig en doen vir twee jaar diens as pastorale hulp. Afskeidspreek op 17 Sept 2017, verhuis na Bela Bela.
6.01.2018 tot 28 Feb 2019: ds Etienne Boltman Nolte – 2jr Kontrak.