Richardsbaai

Richardsbaai

Kontakinligting:

Leraars:  di Marlize Malherbe en Goosen Thompson

Saakgelastigde & Kassier:  Mev. Suki Campher

Kerkkantoor: tel/faks 035 789 3802 (Ma-Vr 08:00-13:00)

E-pos:  [email protected]

Histories:

Die gemeente Richardsbaai is op 12 Maart 1976 gestig. ‘n Paar maande later word ds. H A J Colyn die eerste leraar.  Op 1 Maart 1982 begin die kerkbouery.  Met ‘n grootse naweekfees oor 25 en 26 Junie 1983, word die kerk ingewy.   Di Marlize Malherbe en Goosen Thompson bedien tans die gemeente. NG Gemeente Richardsbaai het al oor die afgelope 32 jaar sy eie unieke karakter en geskiedenis ontwikkel.  Ja, inderdaad, wanneer ons terugkyk kan ons sien daar is duidelike spore van God se bemoeienis met ons, tekens van Sy getroue versorging en genade. (Chrissie Marais en Ina Pepler – Admin Personeel).

Leraars oor die jare:

18.12. 1976 – 1987: Ds. H A J Colyn (na Noordland)
06.01. 1979 – 1980: Ds. W J Kendall (vanaf Sasolburg-Wes, Die Kerkbode 29.11.1978, vertrek na Meerensee)
19.04. 1985 – tot 31 Mei 2015, demissie met emeritaat: Ds. PJ Lourens (vanaf Walvisbaai)
12.04. 1997 – 16.02.2003 : Ds. C A Spies (na Bloemfontein, skolekapelaan)
20.02.2004 – tot datum van kontrole : Ds. Marlize Malherbe (met handoplegging)
29.04.2017 – Ds Hendrik Petrus Goosen Thompson, 2 jaar kontrak as Jeugleier. Voltyds aangestel vanaf 2019.