Port Natal

Leuse:  Port Natal wil ‘n liefdesgemeenskap wees wat mense so aanraak dat hulle aktief betrokke raak by Christus en Sy kerk.

Foto: Mike Myburgh

Saamgesmelt met NG Gemeente Krantzkloof op 14 September 2023

Kerkgebou: Esther Robertsweg 455, Umbilo, Durban

Histories:

Port Natal gemeente is op 18 Julie 1945 gestig.

Die sentrale tema by Port Natal se verjaarsdag-vieringe was nog altyd dankbaarheid teenoor God – vir die Kerk, vir ons gemeente en vir die genade van elke dag. In 1966, toe ons “21 Jaar van genade” herdenk het, het ons bely: “ Alles tot eer van die Here”.

En ons was dankbaar. In 2005, toe ons sestig geword het, kon ons feesvier met die tema “Eben-Haeser” – “ …want tot nou toe het die Here ons gehelp…” En ons was dankbaar. Ons vier die “drie-en-sestig” met danksegging en met ‘n gebed om seën – vir die kerk op aarde en hier in Suid-Afrika, en vir elke gemeente.

En ons bly dankbaar!

Leraars oor die jare:

1945 – 1953 : Ds. H C J Flemming
1954 – 1959 : Ds. A P du Preez
1957 – 1959 : Ds. M van A Vermeulen
1960 – 1964 : Ds. D A Hattingh
1964 – 1966 : Ds. P D Marx
1966 – 1969 : Ds. H L van Graan
1966 – 1974 : Ds. A J de Jongh
1970 – 1976 : Ds. J C van der Spuy
1975 – 1979 : Ds. M J P Grobler
1977 – 1995 : Ds. J R Murray
1983 – 1985 : Ds. S B J van Rensburg (na Westville)
1992 – 1997 : Ds. RHJ Venter
17.10. 1992 – 27.04. 2003: Ds. J van N Genis
2003 – 28.02.2018 : Ds. DJ Venter (na PMB)