Paulpietersburg

Kontakbesonderhede:

Leraar: Ds Andre Bester

Saakgelastigde: Mev S van Rooyen

Kerkkantoor: tel: 034 995 1273

Faks: 086 742 6880

Kantoorure: Ma, Wo, Vr: 08:00 – 13:00

E-pos: [email protected]

Kerkgebou: Middelstraat 24.

Historiese feite:

Toe die dorp Paulpietersburg in 1888 gestig is, het die gemeente reeds bestaan as wyk 3 van Utrecht gemeente. Op 15 April 1895 word die kerkgebou se hoeksteen gelê en op 28 Maart 1896 as “hulpkerk” van Utrecht in gebruik geneem.

Tydens die oorlog 1900 tot 1903 word die gebou deur die Britse soldate as pakhuis en hospitaal gebruik. Daarna moes baie herstelwerk gedoen word, maar die lidmate het vasgebyt en in 1911 ‘n selfstandige gemeente geword, met ds. JH Malan as eerste leraar.

Gebedsaksie in Paulpietersburg

In ons gemeenskap is hier drie Lutherse gemeentes, die Living Faith-gemeente en ons NG gemeente. Die gebedsoplewing in ons dorp het begin deur die inisiatief wat ‘n plaaslike geneesheer en drie vroue van die Lutherse gemeente Augsburg gehad het. In Februarie vanjaar het hulle ‘n gesamentlike gebedsbyeenkoms in ‘n gebedskamer by ‘n Drosdy begin. Daar moes inderhaas stoele aangery word, aangesien die kamer te klein was vir die mense wat saam kom bid het.

Daar is toe besluit om die byeenkoms elke maand by ‘n ander gemeente te hou. In Maart bid die gelowiges toe saam by ons gemeente waar daar 45 mense opdaag en in April groei dit na 65. Na lofprysing word daar in kleiner groepies saam gebid vir sake wat na vore kom.

Op 23 Mei 2010 kom almal weer byeen vir die Wêreldbiddag (Global day of Prayer). Vir die eerste maal in die geskiedenis van Paulpietersburg gemeente (2011 Eeufees) vind daar eersdaags kanselruiling met die Lutherse gemeente Augsburg plaas.

Ons gee aan die Here al die eer vir die gebedsgees en samewerking met ander gelowiges.

Beth Labuschagne (Gebedskoördineerder, Paulpietersburg)

Leraars deur die jare: 

1911 – 1913/4: Ds. J H Malan
•1915 – 1924: ds. H J de Vos
•1925 – 1927: Ds. G J van Zijl
•1929 – 1939: Ds. A J V Burger
•1940 – 1941: Ds. S W Burger
•1942 – 1945: Ds. G C van Schouwenburg
•1946 – 1950: Ds. P S N Swart
•1950 – 1954: Ds. J J R Katzke
•1954 – 1960: Ds. D P P Lubbe
•1960 – 1962: Ds. W B Jansen
•1963 – 1965: Ds. R J de Beer
•1966 – 1976: Ds. P S N Swart (oorlede Jan 1992)
•1977 – 1980: Ds. D J M Dekker (na Dundee-Suid)
•1980 – 1986: Ds. P J Raath (na PSD Jeug en Evangelisasie)
•1987 – 1994: Ds. R B van Aarde (na PSD Barmhartigheid)
•1994 – 1997: Ds. D S Reiners (na Birchleigh)
•1998 – 31.05 2008: Ds. J Vosloo (na Misgund, Oos-Kaap).
•Bly voorlopig vakant weens finansies.
•01.06.2009 – 31.06.2011 : Emeritus ds DJM Dekker
•28.08.2011 – tot 31.03.2018: Ds. JH Hattingh (vanaf Glencoe-Oos)
•Ds. JH Hattingh. Die akte van emeritaat op 30 September 2014.
Die kerkraad van Paulpietersburg het egter met hom ‘n verdere twee jaar kontrak aangegaan vanaf 1 Oktober 2014 – 30 September 2016.
•31.03.2018 : JH Hattingh: Finaal uitgetree
•12 Mei 2018 : 30 Nov 2019 : Prop Leendert Jelle Wijnja (na Graaf-Reinet).

1 Maart 2020 Ds B F (Andre) Bester  – 2 Jaar kontrak, eindig 28 Februarie 2022