Malvern (ingelyf by Durban-Wes)

Malvern

2011 Eenwording met Hillary en Durban-Wes. Nou Durban-Wes

         

 

 

Histories:

Malvern is ‘n tipiese stadsgemeente met byna agthonderd lidmate. Die gemeente het op 6 Maart 1970 van Hillary afgestig. Die ou bakhuis in Coronationweg het aanvanklik as aanbiddingsplek gedien, maar ‘n doelmatige kerksentrum is in 1978 in gebruik geneem.

‘n Unieke kenmerk van die kerk is die simboliek van die muur agter die kansel: Die “gordyne” is van donkerder klippies as die “lug” waarteen ‘n soliede houtkruis van bo af belig word – ‘n voorstelling van die geskeurde voorhangsel wat uitbeeld dat alle skeiding tussen ons en God deur die kruis weggeskeur is.