Ladysmith

 

Kontakinligting:

Leraar: Ds GM de Lange

Met opdrag sending: Dr LG Schoeman

Saakgelastigde: Mev M van der Berg

Kerkkantoor:  tel/faks: 036 637 3821

Kantoorure: Di – Do:  08:00-14:30;  Vr: 08:00-12:30

E-pos:  [email protected]

Lidmate: 673

Kerkgebou: Murchisonstraat 99.

 

Stigtingsdatum 17.07.1854

Hoewel die gemeente se ontstaan terugdateer na 1854, is daar onsekerheid oor die presiese datum van stigting.  In 1853 het die kerkraad van Pietermaritzburg besluit om die wyk Kliprivier los te maak en ‘n afsonderlike gemeente te stig.  Daar is ‘n plaaslike kerkraad vir Ladysmith gekies wat op 17 Julie 1853 aan die gemeente voorgestel is.

Baie het toe reeds die stigting van die gemeente as voldwonge feit beskou en in die “Almanak” (Jaarboek van Jan 1854) kom die stigtingsdatum as 1853 voor.  Die eerste doopbediening na formele afstigting het op 23 April 1854 plaasgevind, en die eerste kerkraadsvergadering op Saterdag 29 April 1854.  Tydens die beleg van Ladysmith gedurende die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) is die destydse kerkgebou as toevlugsoord vir mense in nood gebruik.

Die huidige kerkgebou is in 1929 ingewy, gebou met sandsteen wat per spoor vanaf Alcock-spruit naby Newcastle na Ladysmith vervoer is.

Leraars oor die jare: 

1858 – 1860 : Ds. D P M Huet
1861 – 1865 : Ds. F Lion Cachet
1866 – 1874 : Ds. J McCarter
1878 – 1883 : Ds. H T Kriel
Sep 1883 – 25.04. 1917 : Ds. H F Schoon
19 Jan 1918 : Ds. JC Roscher (oorlede op 19 Oktober 1918 aan Swartgriep).
1920 – 1923 : Ds. A R Albertijn
1924 – 1927 : Ds. H J de Vos
1927/8 – 1931 : Ds. P A M Brink
1932 – 1945 : Dr. L L N Botha
1938 – 1947 : Ds. H A Roux
1948 – 1952 : Ds. A H Malan
1950 – 1959 : Ds. A G de Witt
1956 – 1958 : Ds. T D T von Moltke
1960 – 1980 : Ds. G R van Rooyen (emeriteer 27.01.1980, oorlede 08.1991)
1965 – 1969 : Ds. C W de Kock (Kapelaan SAW)
1969 – 1971 : Dr. J I Kemp (Kapelaan SAW)
1971 – 1976 : Ds. C P Naude (Kapelaan SAW)
1972 – 1975 : Ds. C G van der Merwe
02.07. 1976 – 31.05. 1982 : Ds. L F P Roodt (na Uitenhage-Oos)
23.10. 1976 – 09.03. 1980 : Ds. R P Jordaan (Kapelaan SAW) na Skanskop.
01.03. 1980 – 31.08. 2005 : Ds. F Steenkamp (emeriteer Die Kerkbode, 26 Aug 2005)
07.06. 1980 – 30.06. 1984 : Ds. J J van Zyl (Kapelaan SAW) na Oudtshoorn-Zeelandsnek.
22.01. 1983 – 1999 : Ds. G de Beer (emeriteer)
02.02.1985 – 19.06. 1988 : Ds. J J Smit (Kapelaan SAW) na Die Duin, PE.
07.10. 1988 – 1993 : Ds. J W van Niekerk (Kapelaan SAW) na Vasteburg
25.11. 1988 – tot datum van kontrole: Ds. L G Schoeman (met opdrag Sending)
1994 – 31.07. 2006: Ds. M C Smit (met opdrag Direkteur Môrester Kinderhuis), beroep na Edenburg.
15.01. 2006 – tot datum van kontrole: Ds. GM de Lange