KZN Sinode Kalender 2021

Nuwejaarsdag 1 Januarie
Week van gebed Januarie
Skole Begin 27 Januarie
Biddag vir Opvoeding en Onderwys 14 Februarie
Sinodale Dankdag 14 Februarie
Lydensweke Begin 14 Februarie
Aswoensdag 17 Februarie
ASM  
Wêreldbiddag Vroue 5 Maart
Wêreldbiddag Mans 6 Maart
SINODESITTING 16-18 MAART
Menseregtedag 21 Maart
Skole Sluit 31 Maart
Dag van Danksegging en Verootmoediging 4 April
Goeie Vrydag 2 April
Paasfees 4 April
Gesinsdag 5 April
Skole Begin 13 April
Vryheidsdag 27 April
Werkersdag 1 Mei
Arbeidsondag 2 Mei
Moedersdag 9 Mei
Hemelvaart 13 Mei
Pinksterfees 23 Mei
Biddag vir Ekologie 6 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese 13 Junie
Jeugdag 16 Junie
Nasionale Dag vir Blindes 20 Junie
Vadersdag 20 Junie
Skole Sluit 25 Junie
Skole Begin 13 Julie
Nasionale Vrouedag 9 Augustus
Bybelsondag 29 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes 5 September
Leprosiedag 12 September
Sinodale Bid en Dankdag 12 September
Toerustingsondag 12 September
Skole Sluit 23 September
Erfenisdag 24 September
Biddag vir Bejaardes 3 Oktober
 Skole Begin 5 Oktober
Bediening aan die Jode 12 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste 17 Oktober
Hervormingsfees 31 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste 21 November
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag 28 November
Wêreldvigsdag 1 Desember
Skole Sluit 8 Desember
Versoeningsdag 16 Desember
Kersdag 25 Desember
Welwillendheidsdag 26 Desember