Kalender 2019

2019 Kerkkalender en Sinode vergaderingdatums
Nuwejaarsdag 1 Januarie
Week van gebed  Januarie
SKOLE OPEN 9 Januarie
STELSEL VERGADERING 15 Januarie
SBS Vergadering 30 Januarie
SBS Vergadering 31 Januarie
SVL Vergadering 4-6  Febr
JONK Vergadering 5 Februarie
Biddag vir Opvoeding en Onderwys 10 Februarie
Sinodale Dankdag (VS) 10 Februarie
SOS Vergadering 19 Februarie
MODERAMEN Vergadering 20 Februarie
Wêreldbiddag vir vroue 1 Maart
Wêreldbiddag vir mans 2 Maart
Lydensweke begin 3 Maart
PREDIKANTEKONFERENSIE 4-6 Maart
Aswoensdag 6 Maart
ASM 6-8 Maart
SKOLE SLUIT 15 Maart
Menseregtedag 21 Maart
#IMAGINE 29-31 Maart
SKOLE OPEN 2 April
Dag van Danksegging en Verootmoediging 7 April
Goeie Vrydag 19 April
Paasfees 21 April
Gesinsdag 22 April
Vryheidsdag 27 April
Werkersdag 1 Mei
PREDIKANTEBEGELEIDING 2-3 Mei
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap) 5 Mei
Arbeidsondag 5 Mei
Moedersdag 12 Mei
JOINT MODERAMEN 27-28 Mei
MODERATUURSVERGADERING 28-29 Mei
FASSILITERING 29-30 Mei
Hemelvaart 30 Mei
Biddag vir die Ekologie 2 Junie
Pinksterfees 9 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese 9 Junie
ATA Vergadering 12-13 Junie
SKOLE SLUIT 14 Junie
Jeugdag 16 Junie
Nasionale Dag vir Blindes 16 Junie
Vadersdag 16 Junie
Openbare vakansiedag 17 Junie
Biddag vir Alkoholiste (VS) 23 Junie
Biddag vir Middel- en Rehabilitasie-afhanklikes (NAM) 23 Junie
SKOLE OPEN 9 Julie
SVL VERGADERING 23-25 Julie
Nasionale Vrouedag 9 Augustus
Bybelsondag 25 Augustus
SKAKELWERK 26 Aug-1 Sept
Nasionale Biddag vir Dowes 1 September
Leprosiedag (Melaatse) 8 September
Sinodale Bid- en Dankdag (VS) 8 September
Toerustingsondag 8 September
SBS Vergadering 17 September
SKOLE SLUIT 20 September
Erfenisdag 24 September
SKOLE OPEN 1 Oktober
Bediening aan die Jode 6 Oktober
Biddag vir Bejaardes 6 Oktober
ALGEMENE SINODE 6-10 Oktober
KZN OUTREACH W/C 17 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste 20 Oktober
SOS Vergadering 21 Oktober
MODERAMEN VERGADERING 22 Oktober
MODERATUURSVERGADERING 22-23 Okt
Hervormingsfees 27 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste 17 November
SSR 26 November
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag 1 Desember
Wêreldvigsdag 1 Desember
SKOLE SLUIT 4 Desember
Versoeningsdag 16 Desember
Kersdag 25 Desember
Welwillendheidsdag 26 Desember