Hillary (ingelyf by Durban-Wes)

Hillary

 

 

Eenwording met Malvern en Durban-Wes 2011 Nou Durban-Wes


 

Histories:

Die gemeente is op 3 Februarie 1956 gestig. Ds. EC Kriel was die eerste leraar. Die kerkgebou is in 1959 gebou. Die gedeelte bokant die kansel was aanvanklik oop en die koor het daar gesit. Dit is later toegemaak om die akoestiek van die kerk te verbeter.