Hayfields

”As huisgesin van God Drie-enig, verheerlik ons Hom, versorg ons mekaar en bring ons hoop en hulp aan ander, sodat ons kan gemeente wees soos Christus wil.”

Die Doel van ons bestaan:  Die Primêre doel van Hayfields se bestaan sal altyd wees om ‘n verskil te maak. Om lidmate voortdurend te herinner dat Jesus se lewegewende bloed wat aan die kruis gestort is nou deur ons are vloei om ons hande en voete in beweging te bring in die wêreld.

Kontakinligting:

Predikante:

Dr. JP Rheeder

Ds. PF Maritz

 

Skriba:  Erika Sanders

Tel: 033 396 5543

E-pos: [email protected]

Kantoorure: Ma,Wo, 10:00-13:00

Di, Do,Vry: 09:00-13:00

www.ngkhayfields.com

 

Geskiedenisflits:

NG kerk Hayfields  het afgestig vanaf Pietermaritzburggemeente. Vanaf 1973 is dienste eers in die saal van Gert Maritz Hoërskool gehou vir lidmate aan die oostelike gedeelte van die stad. Na baie gesprekke en lang kerkraadsvergaderings stig NG Kerk Hayfields amptelik af op 4 Okt 1975.

Ds en Mev vd Walt, derde leraarspaar van Pietermaritzburg-gemeente aanvaar die beroep na Hayfieldsgemeente. Die gemeente bestaan in daardie jaar uit 222 gesinne en 26 enkellopendes. Die pastorie word gebruik as gemeentesentrum. Alle vergaderings, jeugbyeenkomste,vrouebyeenkomste ens. word by die pastorie gehou.

Bou van ‘n kerksentrum was op die tafel. 21 Maande lank is navorsing gedoen. toekomstige uitbreiding van woongebied en bevolkingsgroei is bestudeer. R 75 000 kontant was nodig om te kwalifiseer vir ‘n lening. Ds vd Walt skryf in ‘n brief aan die gemeente: ” Dit beteken dan dat u as gesin asb. R13.30 per maand moet bydrae tot die boufonds.”

Maart 2012 het NG Gemeente Pietermaritzburg-Suid, na baie onderhandelinge, een geword met Hayfields.

Sendeling Ds. HJ Combrink, Maleisië het bedank in 2019.

 

Leraars wat in Hayfields gedien het:

Voltydse leraars:

Ds vd Walt 1975 -1981

Ds Wilhelm Troskie 1981 – 1990

Ds Philip Meyer  1990 – 2018

Huidiglik: Jamie Rheeder en Francois Maritz

 

Gekoppelde leraars oor die jare:

Ds Marthinus v Rooyen (PSD)

Ds Hannes Human

Ds Daniël Viljoen

Ds Willie vd Merwe (PSD)

Dr Botha v Aarde (PSD)

 

Geskiedenis van die gemeentes in die Ring van Pietermaritzburg:

Die eerste gemeente in Pietermaritzburg het in 1839 tot stand gekom. Daarna het Wes-, Suid-, Noord-, Napierville- en Merrivale-gemeentes ontstaan. Met die uitbreiding van die stad na die Hayfieldsgebied, het die behoefte vir nog ‘n gemeente ontstaan. In 1973 het hul begin om eredienste in die saal van die Hoërskool Gert Maritz te hou. Die eredienste het die Hayfields-Scottsville gedeelte bedien waarna dit ‘n volwaardige gemeente geword het.

2016 en dié prentjie het totaal verander: Tans bestaan die Ring uit net 4 gemeentes, waarvan die een in Greytown is. Twee gemeentes in die stad nl. Pietermaritzburg-Noord en Hayfields. Pietermaritzburg-gemeente  wat hoofsaaklik bestaan uit die inwoners van Merrivale en Howick en wat ook bedien word vanaf die Merrivale kerkgebou is die vierde gemeente in die ring.