Glencoe-Oos

Kontakinligting:

Leraar: Vakant

Saakgelastigde: Barbara Minnaar

Kerkkantoor: tel/faks: 034 393 1343

e-pos: [email protected]

Kantoorure: Ma-Wo, Vr : 08:00-12:00

Lidmate: 369

Kerkgebou: Dammannstraat 101, Glencoe.

 

Histories:

Stigtingsdatum Glencoe: 23 Februarie 1940.

Stigtingsdatum Glencoe-Oos: 31 Oktober 1968.

Glencoe het op 01.08.2000 een geword met Glencoe-Oos.

 

Leraars oor die jare:

Glencoe:

1940 – 1943 : Ds. F A J van der Merwe;
1944 – 1951 : Ds. Z A N van den Heever;
1952 – 1954 : Ds. J D Herholdt;
1955 – 1962 : Ds. J P L Jonker;
1958 – 1962 : Ds. J Cilliers;
1962 – 1967 : Ds. G P Burger;
1965 – 1968 : Ds. J P Jordaan;
1967 – 1976 : Ds. J H de S Roos;
06.1968 – 12.1968 : Ds. H van Huyssteen;
1976 – 1980 : Ds. H B Venter;
1980 – 1984 : Ds. J G Swanepoel;
1985 – 1989 : Ds. J C W Britz;
20.05.1989 – 19.03.2000: Ds. L J Boshoff.
Ds. Boshoff ontvang demissie as gevolg van finansies. Hy bly aan in Glencoe en hou tydelik skool totdat hy ‘n beroep kry.

Glencoe-Oos:

1968 – 1969 : Ds. H V van Huyssteen (emeriteer)
1970 – 1972 : Ds. S W P Scott
1973 – 1976 : Ds. N K de Jongh
1977 – 1981 : Ds. M E Cooke
1981 – 1986 : Ds. J G Swanepoel
10.01.1987 – 1992 : Ds. H J Jacobs (demissie), 1996 na Ermelo-Oos.
1993 – 15.01. 2006: Ds. G M de Lange, beroep na Ladysmith.
09.09. 2006 – 21.08.2011 : Ds. HJ Hattingh (na Paulpietersburg).
18.12.2011: Ds. MG Willemse (Emeritus – termynbepaalde kontrakpos vir 3 jaar). 28 Apr 2019: Demissie.