Berea

Kontak inligting:

Predikant: Ds DN Ras, deeltyds

Saakgelastigde: Me Riekie van der Merwe

Sel: 076 909 5244

Kantoorure: Ma en Vr: 09:00 – 12:30

E-pos: [email protected]

Lidmate: 61

Eredienste en Kerkkantoor: Tuinsig, Problem Mkhizeweg 12, Morningside, Durban

 

‘n Stukkie Geskiedenis:

Stigtingsdatum: 18.07.1945.

Die woongebied Berea bied ‘n pragtige uitsig oor die stad Durban en die see. Die mooi parke en die botaniese tuin verleen ‘n rustigheid aan die omgewing. Tydens stigting in 1945 het die gemeente nie ‘n eie aanbiddingsplek gehad nie.

Die eerste leraar (1946 – 1948), ds FN van Niekerk het dadelik begin met onderhandelings vir ‘n kerksaal. Gedurende ds J Adler se bediening (1948 – 1968) is die saal gebou, en later ook ‘n kerkgebou wat in 1958 in gebruik geneem is.

Heelwat later het die stadsgemeentes begin ontvolk en onder finansiële druk het Berea, Glenwood en Port Natal gemeentes besluit op eenwording op 15 Maart 1992.  Berea se kerkgebou is verkoop, maar die gemeente het egter weer in 1997 afgestig.

Hul nuwe aanbiddingsplek, wat ingerig is by Tuinsig Sentrum vir Bejaardes, is in gebruik geneem met ‘n funksie, orrelspel en musiek. Ds. RHJ Venter, direkteur van Tuisig, Sentrum vir bejaardes, het emeritaat ontvang in Julie 2018.

Leraars oor die jare:

1946 – 1948 : ds F N van Niekerk
1948 – 1968 : ds J Adler (oorlede 06.06.1968)
1969 – 1974 : ds. J J Naudé
1971 – 1974 : ds C Botes
1974 – 1978 : ds J J Bouwer (na Elandia)
1979 – 1982 : ds K D Struwig (Die Kerkbode 10.01.1979, na Viljoensdrif
1983 – 1987 : ds M Oosthuizen (na Umhlanga)
1987 – 1992 : ds R H J Venter saam na Port Natal.
Berea is ingelyf by Port Natal in 1992 en weer afgestig in 1997.
1997 – 29.07.2018. Ds RHJ (Johann) Venter ontvang demissie met emeritaat op 29 Julie 2018. Tentmaker-bestuurder  en finansies van Tuinsig Sentrum tot 2019.
31.05.2018: Desmond N Ras – Ontvang Emeritaat. Afgetree as Kapelaan van weermag en sedert 2013 behulpsaam by Berea-Tuinsig.