Empangeni

Kontakbesonderhede:

Leraars: Ds S Malan

Admin personeel: Zonia Coetzee

Kerkkantoor: tel: 035 772 3644,

Faks: 035 772 3643

Kantoorure: Ma-Vr: 08:00-13:00,

E-pos: [email protected]

Lidmate: 917

Kerkgebou: Kerkstraat 8.

Webblad : www.ngkerkempangeni.co.za

 

Empangeni se kerkgebou:

11 Desember 1943 –  Stigtingsdatum van NG Gemeente Empangeni.    Die huidige kerkgebou is op 27 Augustus 1983 in gebruik geneem. Een van die oudleraars het in sy groeteboodskap gesê:  “Nou is dit my wens dat hierdie pragtige nuwe gebou maar net die ruimte sal wees waar die eintlike bouwerk voortgesit sal word, en dat elke lidmaat van die gemeente as ‘n lewende steen ingebou en opgebou sal word tot ‘n geestelike huis.”  Die huidige leraar is Stefan Malan.

Noordland – eenwording met Empangeni op 01.12.2005.

Leraars oor die jare:

Noordland –  leraars tot 2005:

29.07.1972 – 29.04.1984 : Ds. H D du Toit (Emeritaat)
23.06.1984 – 11.10.1987 : Ds. C Botha (Uit die bediening)
02.12.1987 – 22.06.1990 : Ds. HAJ Colyn (Emeritaat weens gesondheid)
15.09.1990 – 2005 : Ds. F P J Brits

Empangeni: 

1945 – 1946 : Ds. G J van Zyl (Oorlede 20.10.1946)
1946 – 1948 : Ds. D J du Toit
1950 – 1959 : Ds. H D du Toit
1960 – 1964 : Ds. A J J van Tonder
1964 – 1966/7 : Ds. G P van Niekerk
1967 – 1972 : Ds. H D du Toit (Noordland)
1974 – 1980 : Dr. J H Smit
1977 – 1981 : Ds. B A du Toit
!981 – 1990 : Ds. J J Steyn (na Witpoortjie)
1982 – 1984 : Ds. G P E Stassen
1984 – 17.04.1988 : Ds. A B van der Merwe (na Universiteitsoord)
20.01.1989 – 30.04.2018 : Ds. C Rossouw ontvang emeritaat op 30 April 2018. Bly aan as Brugleraar vir 3 jaar. Demissie op 30 Apr 2018.
14.06.1991 – 23.07.2000 : Ds. L D Jacobs (na Wellington as Publikasiehoof van Lux Verbi).
1997 – 31.03.1999 : Ds. A L van Rooyen na Secunda
2000 – tot 25.06.2017: Ds. Hennie van den Heever vanaf Durban-Wes. Ontvang Emeritaat op 25 Junie 2017
2005 – 20.07.2008: Ds. FPJ Brits (vanaf Noordland met eenwording). Beroep na Sabie.
25 Junie 2017: Demissie met Emeritaat Ds. Hennie van den Heever
5 November 2017: Ds ST Malan word op bevestig voltyds.