Durban-Oos

Kontakinligting:

Predikante: Dr WGF Neethling, Ds PJ van der Walt en Ds Nola Malan

Skriba: Sakkie Day

Kassier: Johnny Barnard

Kantoorure: Ma – Vr: 08:00 – 13:00

E-pos: [email protected]

Lidmate: 363

Kerkgebou: Montclairweg 42 en Old Missionweg 49, Grosvenor

 

‘n Stukkie geskiedenis:

Durban-Oos is die jongste gemeente in KZN en het op 1 September 2005 ontstaan uit die samesmelting van Montclair en Durban-Suid.  Durban-Suid het sedert 1941 bestaan en die kerkgebou is in Desember 1967 in gebuik geneem.

Ou Durban-Suid:

Montclair is in 1951 afgestig en het in 1954 ‘n kerksaal gebou, waarin voorlopig eredienste gehou is. Die kerkgebou is in 1973 in gebruik geneem. Daar word vandag steeds eredienste in albei kerkgeboue gehou.

Fynnland word een met Durban-Oos

Op 23 Junie 2019 het die kerkraad van Fynnland op versoek van Durban-Oos besluit om met die gemeente Durban-Oos een te word (Kerkorde 2015, Reglement 23 punt 3). Die twee Kerkrade het reeds vroeër begin met samesprekings, sodat daar uit die twee gemeentes een sterker gemeente sal voortbestaan om die Bluff gemeenskap en omliggende gedeeltes (binne die gekombineerde grense) te kan bedien.

Die Kerkraad van Fynnland besluit voorts dat alle amptenare van Fynnland volgens die vereistes vanaf 01 Oktober 2019 deel word van `n nuwe geloofsgemeenskap naamlik NG Durban-Oos. Welke gemeente sluit die gebied in, voorheen bedien deur die dogtergemeente naamlik die gemeente Montclair, welke gemeente gedurende 2005 met die Moedergemeente Durban-Suid, `n suksesvolle samesmelting proses verwesentlik het.

Leraars deur die jare: 

2005 – 31.12. 2008: Ds. RF Geyser (met eenwording vanaf Durban-Suid). Vertrek na Brakpan-Wes.
2005 – 30 Sept 2019: Emeritaat Ds. GA Hanekom (met eenwording vanaf Montclair).
07.10. 2007 – 2008 : Ds. LJ van Rooyen (Tentmaker), na Kokstad as Tentmaker, Drakensberg.
01.09. 2009 – huidig: Di WGF Neethling en PJ van der Walt (leraar van Fynnland gemeente tot September 2019)