Dundee-suid

Kontakinligting:

Leraar:  Dr J de Bruyn

Saakgelastigde: S van Wyk

Kerkkantoor: Tel/faks: 034 212 3051

Kantoorure: Ma, Di, Do, Vr:  08:00-12:00

E-pos: [email protected]

Lidmate: 331

Kerkgebou: Fouchéstraat 7, Dundee

 

‘n Stukkie Geskiedenis:

Afstigting het op Sondag, 29 Aug 1982 om 15h00 in die Dundee Gemeente plaasgevind en Dundee-Suid is gebore en het daardie middag sy naam gekry. Dr. L. Visser van Newcastle, Voorsitter van die Ring van Utrecht en Ds A.J. Brits, Skriba van die Ring het die afstagting waargeneem. Tydens hierdie vergadering is Ds DJM Dekker beroep na die nuut afgestigte gemeente, Dundee-Suid.  Aanvanklik sou Dundee gemeente se geboue benut word, maar weens praktiese redes word die saal van die Dundee Junior Skool in gebruik geneem vir dienste.

By afstigting was daar 285 belydende lidmate, waarvan 30 ouderlinge en 32 diakens verkies is. Die kategese het uit 110 kinders bestaan.  Op 3 Februarie 1984 besluit die Kerkraad dat ‘n kern-ensaal kombinasie gebou moet word. Sooispit vind op 9 Maart 1985 plaas, en ingebruikneming op 9 Augustus 1986. Na 20 jaar van getroue diens aan Dundee-Suid, emiriteer Ds Dekker en word hy opgevolg deur Ds AL van Rooyen. Tans is Ds Bennie Brink die leraar met 281 belydende en 50 dooplidmate.

Leraars oor die jare:

1982 – 2002 : Ds. D J M Dekker Emeriteer – gedurende 2002
30.11.2002 – Demissie 4.12.2005 : Ds. A van Rooyen
2006: Demissie op 28 Mrt 2016 : Ds Gerhard Louw
30/10/2016 tot 30.09.2018 : Bennie Brink Brugpredikant. Demissie.
4.11.2018: Dr Jacobus de Bruyn