Drakensberg-Vallei, Newcastle

 

Kontakinligting:

Leraar: Ds. Magdalena Marais

Epos: [email protected]

Saakgelastigde//Kas/Saak: Lindie Sandow

Kerkkantoor: tel/faks: 034 318 1537

Kantoorure: Ma, Di & Do: 08:00-14:00

E-pos: [email protected]

Lidmate: 783

Kerkgebou: H/v Paddock- en Baxterrylaan, Newcastle.

‘n Stukkie Geskiedenis:

Die gemeente Drakensberg-Vallei in Newcastle het op 20 September 1981 van Bergsig, Newcastle afgestig. Die Gemeente is deur die volgende leraars bedien, ds F.P,du T. Visser, Ds. Joseph W. Brooks, Ds Johan A Jacobs, Ds. Johan Keyter. Ds Roelie Erasmus het Februarie 2018 emeritaat ontvang.

Ds Magdalena Marais is op 17 Junie 2018 bevestig. Eredienste is eers in die Drakensberg Primêre skool gehou, waarna die Kerkgebou op 26 Mei 1984 ingewy is. Ons het 638 belydende lidmate en 145 dooplidmate.

Leraars oor die jare:

26.03.1982 : Ds. F P du Toit Visser – Oorlede 02.11.1982.
27.05.1983 : Ds. J W Brooks – 03.01.1988 na Potchefstroom-Noord.
28.03.1987 : Ds. J A Jacobs – 1990 bedank (na APK).
05.06.1988 : 28.02.2018 (emeritaat) Ds. R F Erasmus
17.06.2018: Magdalena Marais – 3-jaar kontrak