Danskraal

 

Kontakbesonderhede:

Leraar: ds Jannie Schuler

Epos:

Saakgelastigde: Marie Motto-Ross

Epos: [email protected]

Kantoorure: Ma – Vr: 08:00-12:00

Tel: 036 940 0072

Lidmate: 230

Kerkgebou: Dick Cunninghamweg, 30, Ladysmith 

 

Iets oor die Bediening:

Ds Magdalena Marais het vir 10 jaar as leraar van Danskraal gemeente in Ladysmith bedien. Sy was bevoorreg om in die gemeente waarin sy groot geword het haar roeping te kon uitleef.  Ds Magdalena het hier bedien tot 2018, toe sy beroep is na Drakensberg-Vallei. Ds Jannie Schuler, voorheen van Gelofte, is in Junie 2018 by Danskraal bevestig.

Alhoewel Danskraal ‘n klein gemeente is, funksioneer hulle soos ‘n familie.  Om God se liefde en omgee uit te leef ‘n ‘n gebroke en hartseer wêreld bly Danskraal se hartklop.

 

‘n Stukkie Geskiedenis:

Op 24 November 1953 het die noordelike wyke van Ladysmith afgestig tot ‘n nuwe gemeente met die naam Danskraal. Vroeg in die volgende jaar is ds. JP Fourie as eerste leraar bevestig. In Oktober 1956 is die kerkgebou ingewy. 

En deur God se genade kan die gemeente nog steeds ‘n baken van hoop wees. 

Predikante van Danskraal deur die jare:

1954 : Ds. J P Fourie (Bevestig 27.02.1954)
1957 : Ds. G C Smit
1962: Ds. C W de Kock
1965: Ds. W J Wessels – 1981 na Môrester Kinderhuis
1981: Ds. G Rossouw
1989 – 2005 : Ds. P A Taljaard
2008: Ds. M Marais (tentmaker)
24.06.2018: Huidig – JG Schuler