Bergsig, Newcastle

Kontakinligting:

Leraars: Dr Heinrich Theunissen

Skriba: Me Laetitia Marais

Kassier: Me Cecile van Niekerk

Kerkkantoor: tel 034-312-6209 – Ma-Do 08:00-13:00, Vr 08:00-12:00

E-pos:  [email protected]

Kerkgebou: H/v Duiker- en Steenbokstraat, Newcastle.

Historiese feite:

Met die oprigting van die Yskorwerke in die vroeë sewentiger jare en die gepaardgaande vestiging van honderde nuwe gesinne, het Newcastle van ‘n rustige, klein plattelandse dorpie gegroei tot ‘n groot nywerheidsdorp met ‘n “stadsatmosfeer”.

Hierdie verandering het ook op die kerk ‘n invloed gehad en die ou gevestigde Newcastle-gemeente se lidmaattal het in ‘n baie kort tyd so toegeneem dat afstigting onvermydelik was. Op 16 Junie 1973 het “n tweeling” toe afgestig met Die Parke ‘n halfuur ouer as Bergsiggemeente!  

Ds Fanie Schoeman was die eerste leraar. 

 

Newcastle-Suid se eenwording met Bergsig

Na aanleiding van verskeie finansiële en ander faktore, asook gesprekke tussen Bergsig en Suid, is die volgende besluit eenparig deur twee derdes van dienende kerkraadslede van Bergsig (29 Oktober 2018) en Suid (04 November 2018) geneem:

  1. Die NG Gemeente Newcastle-Suid ontbind en word ingelyf by NG Gemeente Bergsig volgens die stappe uiteengesit in die Kerkorde vir Eenwording.
  2. NG Gemeente Bergsig beroep Dr Theunissen om as voltydse leraar op te tree vanaf 1 Februarie 2020 – dit is ʼn voorwaarde vir eenwording.
  3. NG Gemeente Bergsig maak ʼn leraar beskikbaar vir ʼn periode van oorbrugging / oorvleueling.
  4. NG Gemeente Newcastle-Suid verkoop hul gebou en die fondse word oorgedra na NG Gemeente Bergsig na eenwording of daar kan afhangend van die uitkoms van punt 6 hierbo [ in die oorspronklike dokument] oor ʼn alternatiewe aanwending van die gebou besluit word.
  5. Beide gemeentes gebruik 2019 as periode om alle aksies vorentoe gesamentlik te koördineer en om die gemeentelede te verenig met minimum verliese in lidmaat getalle.

Newcastsle-Suid eindig alle eie gemeentelike aktiwiteite op 29 November 2019 en skakel by Bergsig in as lidmate van Bergsig gemeente.

Die predikant van Newcastle-Suid, Dr H Theunissen, word bevestig in Bergsig op 01 Desember 2019 en sy bevestiging is ʼn voorwaarde vir eenwording.

Leraars deur die jare:

1974 – 1983 : Ds. S J Schoeman (na Vryheid-Suid)
1977 – 1981 : Ds. J A C Badenhorst (na Standerton-Suid)
1979 – 1981 : Dr. J A Vorster (na Die Kruin, Newcastle)
1982 – 30 Okt 2019 Ds. G J van Jaarsveld emeriteer
1984 – 1991 : Ds J Walters (na Welkom, Wespark)
1986 – 1994 : Ds. N A J Rothmann (SAP Kpln na Dennesig)
1991 – 29 Feb 2020: Ds. F J van der Merwe emeriteer.
1992 – 1995 : Ds. H P Howard (uit die bediening)
1 Des 2019: Dr H Theunissen