Newcastle

Kontakinligting:

Leraar: Vakant

Gemeentebestuurder: ML Joubert

Kerkkantoor: Tel: 034 312 3351

Faks: 086 240 0761

Kantoorure: Ma-Do: 10:00–13:00

E-pos: [email protected]

Lidmate: 330

Kerkgebou: Voortrekkerstraat 49

Stigtingsgeskiedenis:

2 Desember 1882 – ‘n Gemeentevergadering word ‘n stigtingsvergadering te Ermelo (destyds kerkeiendom te Biggarsberg naby Dundee en deel van Ladysmith gemeente) waar die Ringskommissie die gemeente as selfstandig verklaar. Die nuwe gemeente: Newcastle.

Dit is interessant om te weet dat kort na die proklamering van Newcastle as dorp in 1864 die eerste Nederduitse Gereformeerde kerkgebou in 1869 in Lennoxton woongebied opgerig is. In 1882 is die gemeente amptelik gestig en dit is die sesde oudste gemeente in KwaZulu–Natal.  Oor die jare is die gemeente deur 13 leraars bedien.

Ons gemeente het baie gebeurtenisse ervaar wat ‘n wesenlike impak gelaat het en nog laat.  Van die mees uitstaande was seker die afstigting van die Arborpark – gemeente, tans Newcastle-Suid in 1965 en daarna die afstigting van Bergsig- en Die Parke-gemeentes gedurende 1973 voortspruitend uit die vestiging van Yskor in Newcastle.  Hierdie nywerheidsontploffing en gevolglike instroming van mense het hoë eise aan die kerk gestel.

 Vandag:

Ondanks al die woelinge en veranderinge oor die jare heen, kan ons bly getuig: “Christus hou self Sy kerk in stand.  As Here aan God se regterhand, regeer Hy ons ten goede ” en bly ons leuse: CHRISTUS IS ONS ALLES.

Leraars oor die jare:

1884 – 1886 : Ds. H E du Plessis
1889 – 1897 : Ds. F Sypkens
1897 – 1903 : Ds. D F Bosman
1905 – 1935 : Ds. P J Conradie
1936 – 1947 : Ds. B J van der Merwe
1947 – 1952 : Ds. W H B Ebersohn
1953 – 1954 : Ds. G C Wolhuter
1955 – 1957 : Dr. B Engelbrecht
1957 – 1962 : Ds. A A van Wyk
1962 – 1966 : Ds. F L Cloete
1971 – 1984 : Dr. L L J Visser (emeriteer)
1982 – 2023 : Ds. SW Scott (emiriteer 31 Maart 2023)