Fynnland

Fynnland het op 30 September 2019 ontbind en het op 1 Oktober 2019 een geword met Durban-Oos.

Histories:

Die afstigtingsvergadering was in die kerksaal van Durban-Suid. Die 427 lidmate is in 10 wyke verdeel en in Augustus 1955 is ds. DJ Smit as eerste leraar beroep. ‘n Saaltjie is op die leë erf wat van Durban-Suid as bruidskat ontvang is gebou, waar eredienste gehou kon word. Daar is ook ‘n pastorie gebou.  Die pragtige kerkgebou met sy baie simboliek is op 4 Mei 1963 in gebruik geneem.  Die toring simboliseer die Drie-Eenheid, waarop die geloof en voortbestaan van die gemeente berus. Dit inspireer ook die gemeente om hulle gedagtes te rig op die dinge wat daar Bo is – Kol 3:2.  Vandag word die 298 lidmate bedien deur Ds Pieter van der Walt.

Fynnland word een met Durban-Oos

Fynnland het op 30 September 2019 ontbind en het op 1 Oktober 2019 een geword met Durban-Oos.

Op 23 Junie 2019 het die kerkraad van Fynnland op versoek van Durban-Oos besluit om met die gemeente Durban-Oos een te word. Die twee Kerkrade het reeds vroeër begin met samesprekings, sodat daar uit die twee gemeentes een sterker gemeente sal voortbestaan om die Bluff gemeenskap en omliggende gedeeltes (binne die gekombineerde grense) te kan bedien.

Die Kerkraad van Fynnland besluit voorts dat alle amptenare van Fynnland volgens die vereistes vanaf 01 Oktober 2019 deel word van `n nuwe geloofsgemeenskap naamlik NG Durban-Oos.

Leraars deur die Jare: 

1955 – 1961 : Ds. P J Smit
1962 – 1967 : Ds. J J P Stofberg
1967 – 1970 : Ds. H D Smith
1968 – 1972 : Ds. P J J Franzsen
1972 – 1988 : Ds. C J J van Rensburg (bedank)
1973 – 1976 : Ds. G J J Jonker
1976 – 1980 : Ds. C F Bekker
1980 – 1986 : Ds. G van H Rauch
1980 – 1981 : Ds. T H van Nieuwenhuizen (Kapelaan)
1982 – 1986 : Ds. W Viljoen (Kapelaan)
1986 – 1989 : Ds. J A Marais (Kapelaan) bedank
1988 – 1994 : Ds. J H Barnard – Uit die bediening
1994 – 1997 : Ds. A D Gerber – na Margate
11.11.1989 – 1991 : Ds. W J Kotze (Kapelaan) na Kimberley Militêr.
01.02.1992 – 1993 : Ds. J M van Zyl (Vloot)
1993 – 2000 : Ds. S G van Niekerk (Kapelaan SANW), na Pietersburg-Noord
1997 – 30.01. 2005: Ds. D V le Roux, vertrek na Fichardtkruin, Bloemfontein.
2002 – 22.05. 2005: Ds. GA Hanekom (kpln. SAW) na Montclair.
03.07. 2005 – 12.08. 2007: Ds. RP Visser (vertrek na VSA).
02.09. 2007 – tot 1 Feb 2015 emeritaat: Dr H Eagleton (Brug-predikant vir 5 mnde)
8 Mrt 2015 – 30 Sept 2019: ds Petrus Jacobus (Pieter) van der Walt, na Durban-Oos met eenwording.