Moderatuur

Die moderatuur van ons Sinode bestaan uit die volgende persone:

Moderator: Dr. Heinrich Theunissen (NG Bergsig)

Assessor: Prof. Barry Tolmay (NG Krantzkloof)

Aktuarius: Ds. Pieter Swanepoel (NG Greytown)

Skriba: Ds. Nola Malan (NG Durban-Oos)