Leierskap

Ons sinode bestaan uit verskillende leierspanne wat almal op gelyke vlak funksioneer, maar wat almal verskillende fokusse het in die diens wat hulle lewer. Hierdie leierspanne word elke vier jaar nuut verkies tydens die sinodesitting.