Ekumene

Vir ons sinode is samewerking met ander kerkgroepe van kardinale belang, juis omdat ons besef hoe geweldig klein die NG kerk in KZN is. As ons werklik ons roeping in hierdie provinsie ten volle wil uitleef moet ons eenvoudig hande vat met ons broers en susters uit ander denominasies.