Emeriti

 

Dis vir ons sinode baie belangrik om nie van ons emeritus predikante te vergeet nie. Ons wil graag van hulle insig gebruik maak en ook vir hulle geleenthede bied om met ander afgetrede predikante te kuier.

Daarom word afgetrede predikante aangemoedig om steeds in hulle ringe betrokke te wees en daar word gereeld geleenthede gereël waar hulle saam kan kuier.

As jy dalk in Natal kom aftree het en graag met ander afgetrede predikante kontak wil maak, kontak vir ds. Louis van der Walt, (Skakel die Sinodale Kantoor vir sy kontakbesonderhede: 033 345 2276).