KZN CMD (Christelike maatskaplike dienste)

Wie is ons?

Missie Dei is ons missie. Missionale kerkwees is die wese van ons kerkwees. Missionale transformasie is noodsaaklik om dit te bewerkstellig. En missionale diakonaat is ‘n ontonbeerlike voertuig in hierdie proses.

 

In KwaZulu-Natal is KZN CMD (KwaZulu-Natal Christelike Maatskaplike Dienste) hierdie voertuig. Deur middel van 12 Maatskaplike Diens Kantore vanaf Kokstad tot Pongola, 7 Kinder en Jeugsorgsentrums vanaf Newcastle tot Durban, twee Tuistes vir Bejaardes in Durban en ‘n wye reeks vennote streef KZN CMD daarna om gemeenskappe van uitnemendheid te skep deur hoop te bring vir diegene in nood deur die lewering van hierdie profesionele maatskaplike dienste.

 

KZN CMD is onlosmaaklik deel van die kerk, spesifiek die NG Kerk, VGKSA, die RCA en die ekumeniese kerk. In die lig hiervan is dit ‘n ‘n tweede primêre doel van die organisasie om gemeentes en gemeenskappe te bemagtig en te ondersteun in die vestiging en volhoubaarheid van plaaslike diakonale gemeenskapsdienste.

Provinsiale Bestuur

* Voorsitter van die Beheerraad

Dr Lourens Schoeman sel 0837856405,  epos [email protected]