All posts by: louis

About louis

HelpKZN Hulpfonds Ons land, en veral ons pragtige KZN is swaar getref deur die onlangse onluste. Die HelpKZN Hulpfonds is gestig deur die Sinode van KZN om hulp te verleen waar dit nodig is. Hier onder is ‘n skrywe wat die werkswyse van die fonds beskryf in Afrikaans sowel as Engels. Aansoekvorms vir hulpverlening kan […]

POPIA HANDLEIDING WET OP BESKERMING VAN PEROONLIKE INLIGTING Wet no. 4 van 2013 PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION Act 4 of 2013 Riglyne aan Sinodale en gemeente kantore om te voldoen aan die vereistes van die Wet Saamgestel deur: Dr Andrew Kok Argivaris van die Ned Gerf Kerk Dr Dewyk Ungerer Aktuarius van die Algemene Sinode […]

Digitale Learning Community 11 Maart 2021 :: 10:00 – 12:00 Ekerk bied met trots ons eerste Digitale Learning Community aan vir 2021. Ons nooi jou graag na hierdie digitale geleentheid toe op Donderdag 11 Maart 2021. Ons gaan tydens die oggend uit verskillende hoeke die soeklig laat val op nuwe verstaan van geloof, menswees en leef […]

Nuut in die bediening (Sertifikaatkursus in Bedieningsontwikkeling) Jy word uitgenooi na: die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die vroeë fase van hulle bediening: “Hoe hanteer ons moeilike pastorale situasies?” 9-11 Maart 2021 In hierdie module word die volgende aspekte hanteer: ‘n Pastorale narratiewe raamwerk (Dr Elmo Pienaar) Siekepastoraat en sterwensbegeleiding (Dr […]

  Excelsus (die Sentrum vir Bedieningsontwikkeling) bied in 2021 die volgende aan: Lentekonferensie 14-16 September 2021 of 21-23 September 2021 UP en NG Universiteitsoord/aanlyn 30 VBO-punte Nuut in die bediening (Sertifikaat in Bedieningsontwikkeling) Kursus gerig op predikante in die beginfase van hulle bediening Module 7: Hoe hanteer ons moeilike pastorale situasies? 9-11 Maart 2021 NG […]