Excelsus (die Sentrum vir Bedieningsontwikkeling)

bied in 2021 die volgende aan:

 1. Lentekonferensie
 • 14-16 September 2021 of 21-23 September 2021
 • UP en NG Universiteitsoord/aanlyn
 • 30 VBO-punte
 1. Nuut in die bediening (Sertifikaat in Bedieningsontwikkeling)

Kursus gerig op predikante in die beginfase van hulle bediening

  • Module 7: Hoe hanteer ons moeilike pastorale situasies?
   • 9-11 Maart 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria/Aanlyn
   • 30 VBO-punte
   • Dr Elmo Pienaar ea
  • Module 8: Hoe hanteer ons jeugwerk?
   • 7-9 Junie 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria/Aanlyn
   • 30 VBO-punte
   • Anriëtte de Ridder
  • Module 9: Hoe hanteer ons moeilike etiese kwessies?
   • 2-4 November 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria/Aanlyn
   • 30 VBO-punte
   • Drr James Kirkpatrick en André van Niekerk
 1. Dink nuut oor jou bediening (Sertifikaat in Bedieningsvernuwing)

Kursus gerig op predikante in die middelfase van hulle bediening

  • Module 3: Wie is God? [5e groep]
   • 12-14 April 2021
   • NG Kerk Stellastraat/Aanlyn
   • 30 VBO-punte
   • Dr Andries Kritzinger
  • Module 4: Wat sê die Drie-enige God oor ons roeping as kerk? [5e groep]
   • 31 Mei – 2 Junie 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria/Aanlyn
   • 30 VBO-punte
   • Ds Leon Westhof
  • Module 5: Hoe lyk ons bediening en leierskap in ‘n missionale konteks? [5e groep]
   • 18–20 Oktober 2021
   • NG Kerk Stellastraat/Aanlyn
   • 30 VBO-punte
   • Dr Lourens Bosman
  • Module 6: Hoe lyk geloofsvorming in ons gemeentes. [4e groep]
   • 5 – 7 Julie 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria/Aanlyn
   • 30 VBO-punte
   • Dr André Bartlett
  • Module 9: Hoe bevorder ons gemeenskap in en deur ons gemeentes [4e groep]
   • 22 – 24 November 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria/Aanlyn
   • 30 VBO-punte
   • Ds Elize Klut
  • Module 1: Oor ons konteks: Waar is ons nou? 6e groep
   • 10 – 12 Mei 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria/Aanlyn
   • 30 VBO-punte
   • Dr André Bartlett
  • Module 2: Hoe lees ons die Bybel? [6e groep]
   • 16-18 Augustus 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria/Aanlyn
   • 30 VBO-punte
   • Drr André Bartlett, James Kirkpatrick en Ds Leon Westhof
 1. Daar is lewe vóór én ná aftrede.

Kursus gerig op predikante in die afrondingsfase van hulle bediening.

  • Module 1: Om sinvol af te tree
   • 25-26 Mei 2021
   • NG Kerk Stellastraat/Aanlyn
   • 20 VBO-punte
  • Module 2: Sinvol besig tot en met aftrede
   • 3-4 Augustus 2021
   • NG Kerk Stellastraat/Aanlyn
   • 20 VBO-punte
  • Module 3: Sinvol besig ná aftrede
   • 26-27 Oktobert 2021
   • NG Kerk Stellastraat/Aanlyn
   • 20 VBO-punte
 1. Die jaar van God se genade.

n Reeks liturgiewerkswinkels aan die hand van die kerklike jaar

  • Werkswinkel 1: Lydenstyd
   • 15-16 Februarie 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria/Aanlyn
   • 20 VBO-punte
   • Dr André Bartlett
  • Werkswinkel 2: Paastyd
   • 15-16 Maart 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria, Aanlyn
   • 20 VBO-punte
   • Aanbieder: André Bartlett
  • Werkswinkel 3: Koninkrykstyd
   • 3-4 Mei 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria/Aanlyn
   • 20 VBO-punte
   • Dr André Bartlett
  • Werkswinkel 4: Advent & Epifanie
   • 17-18 November 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria/Aanlyn
   • 20 VBO-punte
   • Dr André Bartlett
 1. Kom ons lees die Ou en Nuwe Testament.
  • Module 1: Kom ons lees die Ou Testament.
   • 20-21 April 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria/Aanlyn
   • 20 VBO-punte
   • Dr André Bartlett
  • Module 2: Kom ons lees die Nuwe Testament.
   • 11-12 Augustus 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria/Aanlyn
   • 20 VBO-punte
   • Ds Leon Westhof
 1. Opleiding van Begeleiers van ‘n Bedieningsdiagnose in Gemeentes
  • Werkswinkel 1:
   • 13 – 14 April 2021
   • Oostelike Sinode of Hoëveld Sinode???
   • 10 VBO-punte
   • Prof Malan Nel
  • Werkswinkel 2:
   • 19 – 20 Augustus 2021
   • NG Kerk Stellastraat, Pretoria
   • 10 VBO-punte
   • Prof Malan Nel

oooooooooooooooooooooooooooooooooooOooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Jaarprogram: Maand-vir-maand

Februarie 2021

15 – 16 Liturgiewerkswinkel (1)

Maart 2021

 • 9 – 11 Sertifikaat in Bedieningsontwikkeling (7)
 • 15 – 16 Liturgiewerkswinkel (2)

April 2021

 • 12 – 14 Sertifikaat in Bedieningsvernuwing (3)
 • 13 – 14 Opleiding van Begeleiers van ‘n Bedieningsdiagnose in Gemeentes
 • 20 – 21 Kom ons lees die Ou Testament

Mei 2021

 • 3 – 4 Liturgiewerkswinkel (3)
 • 10 – 12 Sertifikaat in Bedieningsvernuwing (1)
 • 25 – 26 Om sinvol af te tree
 • 31 Sertifikaat in Bedieningsvernuwing (4)

Junie 2021

 • 1 – 2 Sertifikaat in Bedieningsvernuwing (4)
 • 7 – 9 Sertifikaat in Bedieningsontwikkeling (8)

Julie 2021

 • 5 – 7 Sertifikaat in Bedieningsvernuwing (6)

Augustus 2021

 • 3 – 4 Sinvol besig tot en met aftrede
 • 11 – 12 Kom ons lees die Nuwe Testament
 • 16 -18 Augustus Sertifikaat in Bedieningsvernuwing (2)
 • 19 – 20 Opleiding van Begeleiers van ‘n Bedieningsdiagnose in Gemeentes

September 2021

 • 14 – 16 Lentekonferensie
 • 21 – 23 Lentekonferensie

Oktober 2021

 • 18 – 20 Sertifikaat in Bedieningsvernuwing (5)
 • 26 – 27 Sinvol besig ná aftrede

November 2021

 • 2 – 4 Sertifikaat in Bedieningsontwikkeling (9)
 • 17 – 18 Liturgiewerkswinkel (4)
 • 22 – 24 Sertifikaat in Bedieningsvernuwing (9)

Alle navrae kan gerig word aan Rika van Rensburg by [email protected]