2024 KZN Sinode Kalender

Laai die dokument hier af: bit.ly/kznAlm24

Kerklike Feesdae, Biddae en Openbare vakansiedae 2024
Nuwejaarsdag1 Januarie
Sinodale sentrum open8 Januarie
Skole open17 Januarie
Eerste Lydensweek (Verheerlikingsondag)11 Februarie
Biddag vir Opvoeding en Onderwys/Lydensweke begin11 Februarie
Aswoensdag14 Februarie
Tweede Lydensweek18 Februarie
Derde Lydensweek25 Februarie
Wêreldbiddag vir Vroue1 Maart
Wêreldbiddag vir Mans2 Maart
Vierde Lydensweek3 Maart
Vyfde Lydensweek10 Maart
Sesde Lydensweek17 Maart
Skole sluit20 Maart
Menseregtedag21 Maart
Sewende Lydensweek (Palmsondag)24 Maart
Wit Donderdag28 Maart
Goeie Vrydag29 Maart
Stilsaterdag30 Maart
Opstandingsondag31 Maart
Gesinsdag1 April
Skole open3 April
Dag van Danksegging en Verootmoediging7 April
Vryheidsdag27 April
Werkersdag1 Mei
Arbeidsondag Sinodale Bid- en Dankdag5 Mei
Hemelvaart9 Mei
Moedersdag12 Mei
Pinkster12 – 19 Mei
Pinksterfees19 Mei
Drie-Eenheidsondag26 Mei
Biddag vir Ekologie2 Junie
Nasionale Biddag vir Blindes9 Junie
Skole sluit14 Junie
Vadersdag/Jeugdag/Biddag vir Jeug en Kategese16 Junie
Jeugdag word gevier17 Junie
Skole open9 Julie
Nasionale Vrouedag9 Augustus
Bybelsondag25 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes1 Sept.
Toerustingsondag8 Sept.
Skole sluit20 September
Erfenisdag24 Sept.
Biddag vir Bejaardes29 Sept.
Skole open1 Oktober
Biddag vir die Bediening aan die Jode6 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste20 Oktober
Hervormingsfees27 Oktober
200-jarige herdenking van die NG kerk in SA2 November
Bestaansviering3 November
Biddag vir Beskermingsdienste17 November
Eerste Advent1 Desember
Wêreldvigsdag1 Desember
Tweede Advent8 Desember
Skole sluit11 Desember
Sinodale sentrum sluit13 Desember
Derde Advent15 Desember
Versoeningsdag16 Desember
Vierde Advent22 Desember
Kersfees25 Desember
Welwillendheidsdag26 Desember