Winterton

 

Kontakbesonderhede:

Leraar: Di. Ben en Elise Klut

Saakgelastigde: J Pieters

Kerkkantoor: Tel 036 488 1075

Kantoorure: Ma – Do 14:00-16:30

E-pos: [email protected]

Stigtingsgeskiedenis:

Winterton se kerkgebou is reeds in Mei 1957 in gebruik geneem, toe Winterton nog deel van Weenen gemeente was. Nadat voorsiening gemaak is vir ‘n eie pastorie, het Winterton op 25 November 1968 ‘n selfstandige gemeente geword. Dr. NF Lee was die eerste leraar.

Brokkie:

Die Drakensberg Seunskoor se NG lidmate val ook onder hierdie gemeente.

Leraars oor die jare:

1969 – 1973: Ds. F N (Nik) Lee
•15.09.1973 – 30.04.1978: Ds. W T Conradie (na Potgietersrus)
•09.12.1978 – 07.1988: Ds. C J Oberholzer (na Heidelberg Tvl)
•15.10.1988 – 1993: Ds. B S R du Toit (na Estoire)
•1994 – 24.12.2000: Ds. G P Botha (demissie, verdere studie)
•01.03.2001 – 14.03.2010: Ds. G Louw (bedank)
•12.02.2011 – 31.05.2021 : Ds. WA Pieters (vanaf St James Presbiteriaanse in Bedfordview)(demissie)

•April 2021 – 2022 Ds Willie van Zyl (Brugpredikant)

•04.02.2022 – huidig: Di. Ben en Elise Klut