Umhlanga

Die gemeente visie is: Om in Jesus se voetspore te volg.”

Kontakinligting:

Leraars: ds Mèri Schoeman en ds Armando Fraenkel

Ds NJ Janse van Rensburg (met opdrag CSO)

Skriba: Christa Bester

Kassier: Annemarie Kotze

Kerkkantoor: tel 031 561 3191 (Ma-Vr 08:00-13:00)

Kantoorure:  Skriba:Ma-Vr 08:00-13:00

Kassier: Di 9:00-14:00

 

E-pos: office@ngumhlanga.co.za

Kerkgebou: Herrwoodrylaan 34, Umhlanga Rocks

Webblad: www.ngumhlanga.co.za

 

Histories:

NG Gemeente Umhlanga is op 1 September 1978 gestig. Die leraars wat die afgelope jare die gemeente bedien het, was ds JB Haasbroek, ds Jurie Badenhorst en ds Marius Oosthuizen.  Eenwording het in Maart 2006 plaasgevind met Durban-Noord Gemeente.  Die gemeente visie is:  Om in Jesus se voetspore te volg. (Tenita Harris, Admin)

Leraars oor die jare:

Durban-Noord: – eenwording met Umhlanga op 01.03.2006.

1959 – 1962 : Ds. M van A Vermeulen
1963 – 1966 : Ds. M J Smuts (na Oos-Kaap as PSD)
1967 – 1974/5 : Ds. A C Barnard (na Arcadia)
13.09.1975 – 06.01.1980 : Ds. A P Burger
26.07.1980 – 01.03. 2006 : Ds. T I J de Wet, na Umhlanga met eenwording.
22.10.1989 – tree af in 1993: Ds. B W van Eeden – Kapelaan SAP.
1993 – 2002 – emeritaat : Ds. J C Groenewald – Kapelaan

Umhlanga:

12.05. 1979 – 27.11. 1983: Ds. J B Haasbroek (na Drieriviere-Oos)
05.02.1984 – 1987: Ds. J Badenhorst
28.06.1987 – 2000: Ds. M Oosthuizen (na Eikenhof)
1996 – 31 Des 2019 (emeritaat): Ds. AW Erxleben
01.03.2006 – : Ds. TIJ de Wet (vanaf Durban-Noord met eenwording), emeriteer 31.12.2009 en bly aan as Pastorale Hulp tot ongeveer 2014.
2017.04.09: Ds Mèri Schoeman.
2020.11.01: Ds Armando le Roy Fraenkel.