Port Shepstone

Kontakbesonderhede:

Leraar: Vakant

Saakgelastigde: Mev Ina Coetsee

Kerkkantoor: tel/faks: 039 682 0266

Kantoorure: Ma-Do: 08:00-15:30; Vr: 8-00-13:00

E-pos: ngkportshepstone@gmail.com

Lidmate: 560

Kerkgebou: Kerkstraat

 

Histories:

Die gemeente kom in 1924 tot stand toe dit van Pietermaritzburg gemeente afgestig is as Weza-Port Shepstone. ‘n Groot bosboustasie en nedersetting is op Weza gebou as werkskepping en het baie Afrikaanssprekendes gelok – van daar die naam.

Tot in 1938 het eerw Esterhuizen, destyds spoorwegsendeling, die gemeente bedien. Eredienste is in die vroeë jare by huise of onder bome gehou, totdat die Spoorweë ‘n saaltjie beskikbaar gestel het. Die eerste kerkgebou is in 1953 voltooi, maar het te klein geword.

Die huidige kerkkompleks is in 1983 in gebruik geneem. Twee dogterkerke het uit die gemeente gegroei, nl Margate 1974 en Scottburgh in 1978. Ons visie: “Om te lewe soos Hy dit wil.”