Pietermaritzburg-Noord

“Dien die Here en mekaar!”           

Kontakbesonderhede:

 

‘n Stukkie Geskiedenis …

Op 2 November 1949 is daar in die kerkgebou van Pietermaritzburg-Wes oorgegaan tot die afstigting van Wes-gemeente se noordelike wyke tot ‘n selfstandige gemeente, Pietermaritzburg-Noord. Die nuwe gemeente se grense was baie uitgestrek, maar Drakensberg (Ixopo), Napierville en Merrivale het later selfstandig geword. Die eerste leraar was ds. GH Oosthuizen. Die kerksaal is in 1951 as voorlopige aanbiddingsplek in gebruik geneem. Die huidige kerkgebou is in 1973 ingewy. Die ou moeder, Pietermaritzburg-Wes en ook Napierville is later weer by Noord ingelyf.  In 2008 het die bedieningspunt van die historiese Pietermaritzburg (Voortrekker) gemeente in die middestad ook gesluit en ‘n aantal van hierdie lidmate het by Pietermaritzburg-Noord ingeskakel.

Met meer as 700 lidmate is daar volop geleentheid om ons leuse met entoesiasme uit te leef!

— ooo OOO ooo —

 Pietermaritzburg-Noord se Bybelprojek

Ons wil die Here loof vir die mees onverwagte en mees onwaarskynlike maniere waarop Hy te werk gaan om Sy Woord by dié mense uit te bring met wie ons nooit ooit enige kontak sal hê nie.

Dit is nie ons projek nie – dis God se projek.

Dis ‘n projek sonder einde en sonder grense – God se werk is oorweldigend sigbaar en maak ons nederig en vol eerbied en lof vir Hom!  Die Woord ken nie grense nie, is lewend en kragtig en bo alles – vir ewig!

Ons leuse: “Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U NAAM kom die lof toe!” Ps 115:1.

Ons Bybelprojek vanaf die begin tot en met 30 Augustus 2017, is ‘n aantal van 31 269 Bybels versprei.