Pietermaritzburg-Noord

“Dien die Here en mekaar!”           

Kontakbesonderhede:

  • Predikant:  Ds Annatjie Steyn
  • Hulpleraar: Ds. Pieter Nel
  • Saakgelastigde: Elizma Roselt – Tel: 033 344 2470
  • E-pos: [email protected]

‘n Stukkie Geskiedenis …

Op 2 November 1949 is daar in die kerkgebou van Pietermaritzburg-Wes oorgegaan tot die afstigting van Wes-gemeente se noordelike wyke tot ‘n selfstandige gemeente, Pietermaritzburg-Noord. Die nuwe gemeente se grense was baie uitgestrek, maar Drakensberg (Ixopo), Napierville en Merrivale het later selfstandig geword. Die eerste leraar was ds. GH Oosthuizen. Die kerksaal is in 1951 as voorlopige aanbiddingsplek in gebruik geneem. Die huidige kerkgebou is in 1973 ingewy. Die ou moeder, Pietermaritzburg-Wes en ook Napierville is later weer by Noord ingelyf.  In 2008 het die bedieningspunt van die historiese Pietermaritzburg (Voortrekker) gemeente in die middestad ook gesluit en ‘n aantal van hierdie lidmate het by Pietermaritzburg-Noord ingeskakel.

Met meer as 700 lidmate is daar volop geleentheid om ons leuse met entoesiasme uit te leef!

— ooo OOO ooo —

 Pietermaritzburg-Noord se Bybelprojek

Ons wil die Here loof vir die mees onverwagte en mees onwaarskynlike maniere waarop Hy te werk gaan om Sy Woord by dié mense uit te bring met wie ons nooit ooit enige kontak sal hê nie.

Dit is nie ons projek nie – dis God se projek.

Dis ‘n projek sonder einde en sonder grense – God se werk is oorweldigend sigbaar en maak ons nederig en vol eerbied en lof vir Hom!  Die Woord ken nie grense nie, is lewend en kragtig en bo alles – vir ewig!

Ons leuse: “Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U NAAM kom die lof toe!” Ps 115:1.

Ons Bybelprojek vanaf die begin tot en met 30 Augustus 2017, is ‘n aantal van 31 269 Bybels versprei.

Leraars oor die jare:

1950 – 1957 : Ds G H Oosthuizen
1957 – 1963 : Ds S J du Toit
1964 – 1969 : Ds F S Marincowitz
1970 – 1973 : Ds H J Malan
1973 – 1974 : Ds G J Koen
!973 – 1978 : Ds J G F Roelofse (na Montclair)
1979 – 1981 : Ds M J Smuts (emeriteer, word hoofsekretaris ACSV)
1982 – 1985 : Ds P A Crous (na Middelvlei)
1985 – 1990 : Ds J P Wessels (na Universitas)
1990 – 1 Aug 2014 emeriteer : Ds P J Raath
01.03.2000 – 30.11.2000 : Ds. J de W van Zyl (oorgekom nadat Pmburg-Wes ontbind en ingeskakel het by Pmburg-Noord, beroep aanvaar na Stellenbosch Studentegemeente)
1997 tot 24 Feb 2019 Emeritaat : Ds. B J van Dyk – PSD: Saakgelastigde gekoppel aan Noord.
1997 – 2001: Ds. PF de Jager – PSD: Jeug gekoppel aan Noord.
01.03.2000 : Ds. Van Zyl oor na Pietermaritzburg-Noord na eenwording van PMB-Wes met Noord.
30.11. 2000: Demissie, beroep aanvaar na Stellenbosch Studente.
14.01. 2001 – 22.06.2008: Dr. SH Rudolph (beroep na Brakpan-Oos.
16.01. 2010 – 30 November 2019 bedank: Ds. Magdaleen Sadie in gedeelde samewerkingspos met Pietermaritzburg (Merrivale).
Ds Sadie se Samewerkings-kontrak met Merrivale eindig 2012. Bedank 30 Nov 2019.
2020.11.01: Ds Annatjie Steyn – een derde kontrak.

2023.11.12: Ds. Pieter Nel – Hulpleraar