Newcastle-Suid

Newcastle-Suid se eenwording met Bergsig.

Newcastle-Suid het op 25 Junie 1964 tot stand gekom.

Na aanleiding van verskeie finansiële en ander faktore, asook gesprekke tussen Bergsig en Suid, is die volgende besluit eenparig deur twee derdes van dienende kerkraadslede van Bergsig (29 Oktober 2018) en Suid (04 November 2018) geneem:

  1. Die NG Gemeente Newcastle-Suid ontbind en word ingelyf by NG Gemeente Bergsig volgens die stappe uiteengesit in die Kerkorde vir Eenwording.
  2. NG Gemeente Bergsig beroep Dr Theunissen om as voltydse leraar op te tree vanaf 1 Februarie 2020 – dit is ʼn voorwaarde vir eenwording.
  3. NG Gemeente Bergsig maak ʼn leraar beskikbaar vir ʼn periode van oorbrugging / oorvleueling.
  4. NG Gemeente Newcastle-Suid verkoop hul gebou en die fondse word oorgedra na NG Gemeente Bergsig na eenwording of daar kan afhangend van die uitkoms van punt 6 hierbo [ in die oorspronklike dokument] oor ʼn alternatiewe aanwending van die gebou besluit word.
  5. Beide gemeentes gebruik 2019 as periode om alle aksies vorentoe gesamentlik te koördineer en om die gemeentelede te verenig met minimum verliese in lidmaat getalle.

Newcastsle-Suid eindig alle eie gemeentelike aktiwiteite op 29 November 2019 en skakel by Bergsig in as lidmate van Bergsig gemeente.

Die predikant van Suid, Dr H Theunissen, word bevestig in Bergsig as predikant op 01 Desember 2019 en sy bevestiging is ʼn voorwaarde vir eenwording.

Leraars deur die jare:

1964 – 1968 : Ds. AJJ van Tonder (na Jeppestown)
1968 – 1972 : Ds. C Albertyn (na Krygskool, Kimberley)
1973 – 1978 : Ds. PC Jooste (PSD Nywerheidsbediening en Bybelgenootskap)
1979 – 1986 : Ds. F H Botha (na Eldoraigne)
1979 – 1982 : Dr. M Muller
1981 – 1985 : Ds. RF Erasmus
1982 – 1989 : Ds. MJJ Prinsloo (na Danie Theron)
09.02.1990 – 1997 : Ds. RF Odendaal (demissie)
1997 – tot 29 Nov 2019 : Dr. H Theunissen