Ladysmith

 

Kontakinligting:

Leraar: Ds GM de Lange

Met opdrag sending: Dr LG Schoeman

Saakgelastigde: Mev M van der Berg

Kerkkantoor:  tel/faks: 036 637 3821

Kantoorure: Di – Do:  08:00-14:30;  Vr: 08:00-12:30

E-pos:  ngladysmith@telkomsa.net

Lidmate: 673

Kerkgebou: Murchisonstraat 99.

 

Stigtingsdatum 17.07.1853/4.

Hoewel die gemeente se ontstaan terugdateer na 1854, is daar onsekerheid oor die presiese datum van stigting.  In 1853 het die kerkraad van Pietermaritzburg besluit om die wyk Kliprivier los te maak en ‘n afsonderlike gemeente te stig.  Daar is ‘n plaaslike kerkraad vir Ladysmith gekies wat op 17 Julie 1853 aan die gemeente voorgestel is.

Baie het toe reeds die stigting van die gemeente as voldwonge feit beskou en in die “Almanak” (Jaarboek van Jan 1854) kom die stigtingsdatum as 1853 voor.  Die eerste doopbediening na formele afstigting het op 23 April 1854 plaasgevind, en die eerste kerkraadsvergadering op Saterdag 29 April 1854.  Tydens die beleg van Ladysmith gedurende die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) is die destydse kerkgebou as toevlugsoord vir mense in nood gebruik.

Die huidige kerkgebou is in 1929 ingewy, gebou met sandsteen wat per spoor vanaf Alcock-spruit naby Newcastle na Ladysmith vervoer is.