KZN Christian Council (KZNCC)

Verbeterings aan die geboue van die KZNCC

Daar word tans baie hard gewerk, gebou en geverf by 50 Langalibalele straat, in Pietermaritzburg waar die KZNCC se tuiste is. Die nuwe geboue word vroeg in Februarie onthul. Die geboue sluit ‘n woonstelblok in wat uitverhuur word en ook gebruik word vir individue wat gehuisves moet word vir vergaderings en konferensies. Daar word ook ‘n kapel beplan, wat uit glas sal bestaan en wat van oral in die stad gesien kan word. ‘n Heining sal om die hele perseel gebou word. Die stoorkamer en ander veranderings is reeds aangebring en die woonstelblok is so te sê klaar.

Projekte en persone betrokke

Projekte waarby die KZNCC betrokke is, is onder andere ‘n landbou projek, anti-xenofobie, jeug- en kinder projek, HIV en VIGS projek, genesing van herinnering en rekonsiliasie projek. Hierdie projekte skied onder leiding van Dr. Lucas Ngoetjana. Dr. Douglas Dziva, die CEO, het ook ‘n landbou projek en ander sake soos die borge waamee hy op die oomblik baie goed doen.

Me. Portia Louis, is die nuwe finansiële beampte, sy en Dr. Dziva het hard gewerk om die finansiële state in orde te kry. Hulle uitdaging is dikwels dat organisasies nie hulle lidmaatskapfooie betaal nie. Mnr. Paddy Kearney, nog ‘n lid van die raad, hanteer die ontwikkeling van die KZN ekumeniese strukture.

Uitdagings

Die KZNCC, het baie projekte om by betrokke te raak. Hulle uitdagings en waar ons as NG Kerk betrokke kan raak is die volgende : Hulle is dringend opsoek na ‘n tesourier wat in Pietermaritzburg is. Hulle moet ook op die finansiële komitee dien. Op die oomblik help Ds. Ben van Dyk hulle nog met die teken van tjeks totdat hulle iemand kan kry.

Die nood vir Engelse en Zoeloe Bybels is altyd groot omdat daar dikwels persone kom wat vir Bybels vra. Hulle word in kontak geplaas met die Bybel huis.

Hulle kort ook hulp met hulle lugversorgers. Daar is twee, een in elke saal, waar vergaderings gehou word. Indien hulle nog ‘n borg kan  kry, sal die lokale na die organisasie of persoon vernoem word. Daar is ook ‘n aanvraag vir stoele vir hierdie lokaal.

Die KZNCC is dankbaar vir die betrokkenheid van die NG kerk.