Krantzkloof

Kontakinligting:

Leraar: Dr BJ Tolmay

Leraar: Ds JH Viljoen

Skriba: Me Tersia du Plessis

Finans: ds Ben van Dyk

Kerkkantoor: tel 031 767 3072, faks 086 514 1434 (Ma, Wo, Vr 08:30-12:30)

E-pos: [email protected]

Kerkgebou: Longwoodweg 17, Kloof.

Skakel na Krantzkloof se eie webblad: http://www.ngkerkdurban.co.za/

Brokkies uit die Geskiedenis

Krantzkloof gemeente is op 29 Januarie 1984 gestig en op 11 Maart 1984 is Ds. Bernard Mostert as eerste predikant bevestig.  Die hoeksteen van die kerk is op 26 Oktober 1985 onthul en op 17 November 1985 is die Kerkgebou ingewy.  Selgroepe is op 1 Februarie 1998 ingestel en op 25 April 1999 is die emeritus predikant, ds. Johan Wildenboer, wat in 2011 afgetree het, bevestig. Vanaf Januarie 2011 word die gemeente geestelik bedien deur dr. Barry Tolmay en sedert 2012 ook voltyds deur ds Jan Viljoen. Ons Kerkraad is ook onlangs heeltemal verander en hul werksaamhede is nou in 4 Diensgroepe ingedeel, nl. Aanbidding, Opbou, Uitbou en Ondersteuningsdienste. (Joey Kapp).

Leraars oor die jare:

11.03.1984 – 1988 : Ds. JB Mostert (na Kollegepark).
•20.01.1989 – 1998 : Ds. H J Vorster (uit die bediening).
•02.05.1999 – 11 Maart 2011: Ds. J H Wildenboer. (Pos van PSD Arbeidsbediening is vanaf 2 Mei 1997 gekoppel aan Krantzkloof, vanaf 1999 Krantzkloof.
•Tree einde Februarie 2000 uit sinodale diens, terwyl SKDB steeds een vyfde van sy tyd inkoop vir Hospitaalbesoek in Durban.
•Wildenboer emeriteer 27.02.2010, bly vir nog ‘n jaar aan as Emeritus leraar. Finale afskeid op 11 Maart 2011.
•28.01. 2007: Dr BJ Tolmay (Tentmaker), bevestig as volle leraar, 2011.
•29.09.2012: Ds JH Viljoen
•7.03.2016: 30.09.2018 Prop Leonardi Stoop. Vertrek na Pinetown.