Krantzkloof

Kontakinligting:

Leraar: Dr BJ Tolmay

Leraar: Ds JH Viljoen

Skakelbeampte: Antoinette Oosthuizen

Admin beampte: Mev JC Kapp

Kerkkantoor: tel 031 767 3072, faks 086 514 1434 (Ma, Wo, Vr 08:30-12:30)

E-pos: krantzkloof@telkomsa.net

Kerkgebou: Longwoodweg 17, Kloof.

Skakel na Krantzkloof se eie webblad: http://www.ngkerkdurban.co.za/

Brokkies uit die Geskiedenis

Krantzkloof gemeente is op 29 Januarie 1984 gestig en op 11 Maart 1984 is Ds. Bernard Mostert as eerste predikant bevestig.  Die hoeksteen van die kerk is op 26 Oktober 1985 onthul en op 17 November 1985 is die Kerkgebou ingewy.  Selgroepe is op 1 Februarie 1998 ingestel en op 25 April 1999 is die emeritus predikant, ds. Johan Wildenboer, wat in 2011 afgetree het, bevestig. Vanaf Januarie 2011 word die gemeente geestelik bedien deur dr. Barry Tolmay en sedert 2012 ook voltyds deur ds Jan Viljoen. Ons Kerkraad is ook onlangs heeltemal verander en hul werksaamhede is nou in 4 Diensgroepe ingedeel, nl. Aanbidding, Opbou, Uitbou en Ondersteuningsdienste. (Joey Kapp – Admin).