Kokstad

Kontakinligting:

Leraar: Ds  PJ Fouché

Leraar met opdrag Drakensberg (Underberg, Ixopo): Ds. E Ferreira.

Saakgelastigde: Me Suzette Botha

Kerkkantoor: Tel/faks: 039 727 2782

Kantoorure: Ma, Wo, Do:  09:00-14:00

E-pos: ngkerk@kokstad.co.za

Lidmate: 303

Kerkgebou: Hoopstraat 102.

Facebook: NG Kerk Kokstad

 

Histories:

Ds. Petrus Fouché vertel: “Lank na die Anglo Boere-oorlog en lank voor die groot depressie, in die rustige jaar van 1923 het die NG Kerk Cedarville se kinders in Kokstad hulle vlerke gesprei en hulle eie tuiste gevind.

Op 31 Maart van daardie jaar is die gemeente gestig.  Ds. Rosenow en sy vroulief het reeds vanaf 27 Januarie die lidmate hier bedien, maar is daardie aand (31 Maart) amptelik van sy proponentstatus onthef en as eerste leraar van hierdie pragtige gemeente bevestig.

Sedertdien het die Here nog 16 leraarspare na die gemeente geroep.”  In die sewentigerjare het die gemeente van Oos-Kaap na die Sinode van Natal oorgekom.