Kalender

Sinode Dagboek 2018

 

Nuwejaarsdag

1 Jan
SKOLE BEGIN 17 Jan
SVL Vergadering (Salt Rock) 23-25 Jan
Lydensweke begin 11 Feb
Biddag vir opvoeding en onderwys 11 Feb
Aswoensdag 14 Feb
KZNCMD UK (Zoom) 14 Feb
Moderamenverg  ( Hayfields Saal) (42) 15 Feb
Prof Michael Monarch besoek 21 Feb-22 Mrt
PPF 22 Feb
KZN Outreach (Hayfields Saal) (40) 1 Mrt
Wêreldbiddag vir vroue 2 Maart
Wêreldbiddag vir mans 3 Maart
Predikantekonferensie (Drakensville) 5-7 Mrt
ASM (Dagbestuur) 12-14 Mrt
SSF – (Hayfields Boardroom) 20 Mrt
Menseregtedag 21 Maart
SBS (Hayfields Boardroom) 22-23 Mrt
SKOLE SLUIT 28 Mrt
Goeie Vrydag 30 Maart
Dag van Danksegging en Verootmoediging 1 April
Paasfees 1 April
Gesinsdag 2 April
#iMAGINE 6-8 April
SKOLE HEROPEN 10 April
SOS (Hayfields Boardroom) 23 April
Vryheidsdag 27 April
SKOLE VAKANSIEDAG 30 April
Werkersdag 1 Mei
Predikantebegeleiding 3 Mei
Arbeidsondag 6 Mei
Hemelvaart 10 Mei
Moedersdag 13 Mei
KZN CMD UK – (Hayfields boardroom) (13) 16 Mei
Pinksterfees 20 Mei
PPF 24 Mei
Moderatuursverg –  (St Dominique’s) Dagbestuur 28 Mei
Joint Moderamenverg (St Dominique’s) 29-30 Mei
Biddag vir Ekologie 3 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese 10 Junie
ATA (Stellenbosch) 12, 13 Junie
KZN CMD Jaarvergadering –  Hayfields saal  (50) 13 Junie
Jeugdag 16 Junie
Vadersdag 17 Junie
Nasionale Dag vir Blindes 17 Junie
SKOLE SLUIT 22 Junie
Biddag vir Alkoholiste 24 Junie
Biddag vir Middel- en Rehabilitasie- Afhanklikes (NAM) 24 Junie
Skolliekamp 29 Jun – 8 Jul
SKOLE HEROPEN 17 Julie
FASKOM – (Hayfields Boardroom) 25 Jul
SVL – (Salt Rock ?) 6-8 Aug
Nasionale Vrouedag 9 Aug
SKOLE VAKANSIEDAG 10 Aug
SKV kamp (Sinodale Vrouekamp) 17-19 Aug
Bybelsondag 26 Aus
Nasionale Biddag vir Dowes 2 Sept
SBS  – (Hayfields Boardroom) 6 Sept
Leprosiedag (Melaatse) 9 Sept
Toerustingsondag 9 Sept
ASM Verg (Pta) 10-12 Sept
KZN CMD UK (Zoom) 11 Sept
Bediening aan die Jode 16 Sept
Erfenisdag 24 Sept
SKOLE SLUIT 28 Sept
Biddag vir Bejaardes 7 Okt
SKOLE HEROPEN 9 Okt
Moderamenverg – Hayfields Saal  (42) 10-11 Okt
KZN Outreach (Working Comm) – Hayfields Boardroom 18 Okt
Biddag vir Gesondheidsdienste 21 Okt
Hervormingsfees 28 Okt
SOS – Hayfields Boardroom 29 Okt
SSR –  Sinode Boardroom 13 Nov
Moderatuur – (St Dominique’s) Dagbestuur 13-14 Nov
ATFB (Alg Taakspan Finansies en Beleggings) 14 Nov
KZN CMD UK (Zoom) 14 Nov
Biddag vir Beskermingsdienste 18 Nov
SSF – (Hayfields Boardroom) 20 Nov
Biddag in aansluiting by Wêreldvigsdag 25 Nov
Wêreldvigsdag 1 Des
SKOLE SLUIT 12 Des
Sinodale kantore sluit 16 Des
Versoeningsdag 16 Des
Openbare vakansiedag 17 Des
Kersdag 25 Des
Welwillendheidsdag 26 Des