Hluhluwe

“Ons missie is om as oorwinnaars in Christus God te aanbid, vir mekaar om te gee en met die hoop van die evangelie na die omgewing uit te reik.”

Kontakinligting:

Leraar: Ds Ernst Gottschalk

Saakgelastigde: René Beer

Kerkkantoor: tel/faks 035-562-0054 (Ma-Wo, Vr 08:00-16:00),

E-pos: [email protected]

Kerkgebou: St Luciastraat.

 

 Hluhluwe Kerkgebou

‘n Paar Historiese feite:

Hluhluwe is in 1973 afgestig van Mtubatuba. Die noordelike grens loop tot op die Ubomboberge en die oosgrens is die Indiese Oseaan. Dis ‘n uitgestrekte gebied met min lidmate, wat wyke soos Mkuze en Jozini insluit. Ds. B J van Rensburg was die eerste leraar. Gelukkig het die gemeente met stigting reeds ‘n kerkgebou gehad, wat deur ‘n lidmaat, wyle oom Frikkie Meyer gebou is en in 1965 in gebruik geneem is. Die aanvanklike 430 lidmate het weens die ontvolking reeds gekrimp tot minder as 250, maar bly steeds gemeente vir Christus.

Leraars oor die jare:

1973 : Ds. B J van Rensburg
1977 tot 28.02.2011: Ds. P J Roelofse (Emeriteer)
29.05.2011 tot 30.05.2013: Ds. NG Sennett
4 Julie 2015 tot 31 Oktober 2020 Ds Deseré de Beer
21 November 2021 Ds Ernst Gottschalk