Handleidings

Hier is belangrike inligtingsdokumente vir gemeentes

  1. Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge in die NG Kerk 2010 – klik hier vir die PDF dokument.
  2. A-Z Beleid Aangaande Predikante
  3. Sien ‘Bewaringsriglyne‘ vir inhandiging van gemeentelike dokumente / argivalia onder die “Ons Argiewe” menu