Glencoe-Oos

Kontakinligting:

Leraar: Ds MG (Tewie) Willemse

Saakgelastigde: Barbara Minnaar

Kerkkantoor: tel/faks: 034 393 1343

e-pos: ngkglencoeoos@telkomsa.net

Kantoorure: Ma-Wo, Vr : 08:00-12:00

Lidmate: 369

Kerkgebou: Dammannstraat 101, Glencoe.

 

Histories:

Stigtingsdatum Glencoe: 23 Februarie 1940.

Stigtingsdatum Glencoe-Oos: 31 Oktober 1968.

Glencoe het op 01.08.2000 een geword met Glencoe-Oos.