Eshowe

 

 

Besoek die gemeente se eie webblad: www.eshowe.givengain.org

Kontakbesonderhede:

  • Leraar: ds DSM Schoeman
  • Saakgelastigde: Elsie van der Walt
  • Kerkkantoor:  tel 035 474 4352 (Ma-Vr 08:00-12:00)
  • E-pos: [email protected]