Eshowe

Eshowe

Kontakinligting:

Predikant: Vakant

Ds DSM (Loffie) Schoeman het op 13 Mei 2018 ge-emeriteer Hy is by die CMO by Hawesending in Richardsbaai betrokke en CEO van Global Relief Fund.

e-pos lofstel@discoverymail.co.za

Saakgelastigde: Elsie van der Walt

Kantoorure: Ma,Di, Do Vr: 08:00 – 12:00

Tel/faks: 035 474 4352

e-pos: eshowengk@telkomsa.net

Lidmate: 84

Eredienste, kerkkantoor: Eshowe, Mangosuthu Buthelezistraat 17

Facebook: Eshowe NGK DRC

 

n Stukkie  Geskiedenis:

Die huidige gemeente Eshowe was eers ‘n wyk van die NG Gemeente Melmoth wat in die jaar 1894 gestig is.

Op 25 Oktober 1919 ontvang die gemeente Melmoth sy eerste leraar in die persoon van Ds. CJ Brink. Hy het Eshowe getrou besoek om die Woord te verkondig en die sakramente te bedien.

Die hoeksteenlegging van die nuwe kerkgebou in Eshowe  was op 9 April 1949.