SVL (Sinodale visioenêre leierspan)

Die SVL is die kernspan wat, soos die naam sê, leiding gee rondom die Sinode se visie. Hierdie span vergader twee keer per jaar en tydens hierdie vergaderings word diep nagedink en geluister by die Here oor wat sy visie vir die Sinode is.

Die span se samestelling is as volg: die 4 lede van die moderatuur, nog 4 lede wat deur die Sinode in sitting aangewys word en die predikant in sinodale diens (PSD).

 

Die lede vir 2016-2020 is:

Dr. Barry Tolmay (NG Krantzkloof)

Ds. Rupert De Koning (NG Meer-en-See)

Dr. Heinrich Theunissen (NG Newcastle-Suid)

Ds. Marlize Malherbe (NG Richardsbaai)

Dr. Francois Neethling (NG Durban-Oos)

Ds. Leonari Stoop (NG Krantzkloof)

Ds. SW Scott (NG Newcastle)

Ds. Rudolph Scharneck (NG Greytown)

Ds. Ben van Dyk (PSD)