Moderatuur

Die moderatuur van ons Sinode bestaan uit die volgende persone:

Moderator: Dr. Barry Tolmay (NG Krantzkloof)

Assessor: Ds. Rupert De Koning (NG Meer-en-See)

Aktuarius: Dr. Heinrich Theunissen (NG Newcastle-Suid)

Skriba: Ds. Marlize Malherbe (NG Richardsbaai)

v.l.n.r. Ds. Rupert de Koning, Dr. Barry Tolmay, , Ds. Marlize Malherbe, Dr. Heinrich Theunissen