Moderatuur

Die moderatuur van ons Sinode bestaan uit die volgende persone:

Moderator: Prof. Barry Tolmay (NG Krantzkloof)

Assessor: Ds. Lerisa Meyer (NG Margate)

Aktuarius: Ds. Pieter Swanepoel (NG Greytown)

Skriba: Ds. Pieter Grobler (NG Scottborough)

Sekundus Assessor: Dr Francois Neethling

Sekundus Skriba: Ds Elize Klut