Predikante kursusse

Excelsus 2020 Jaarprogram. Hier

Sinodale predikantekonferensie

Die Sinode bied jaarliks ‘n predikantekonferensie vir al die predikante aan. Dit vind gewoonlik vroeg Maart by ATKV Drakensville plaas en daar word moeite gedoen om ‘n goeie spreker te kry.

2018 se tema was: “Het die toekoms ‘n kerk?” en dit het vind plaasgevind vanaf 5-7 Maart. Die grootste deel van die gesprekke is deur dr. Michael Moynach en dr. Barry Tolmay gelei en was baie verrykend.

Kontak die Sinodale Kantoor vir meer inligting.

Netwerk vir Missionale gemeentes konferensie

Jaarliks bied die Netwerk vir Missionale gemeentes ‘n konferensie aan.

Kontak vir dr. Mike Heany by mikehe@telkomsa.net indien jy graag inligting hieroor wil hê.

 

Ander kurusse

Vir inligting oor ander kurusse, kontak gerus vir ds. Ben van Dyk by ben@ngkzn.org.za