Mentorskap

Dis vir ons sinode en die NG kerk in geheel baie belangrik dat elke predikant in ‘n mentorskap verhouding met iemand is. Die mentorskap program behels ‘n formele ooreenkoms tussen twee persone. Daar word VBO punte toegeken indien bewys gelewer word van gereelde gesprekke wat plaasgevind het binne die mentorsverhouding.

Indien jy nog nie ‘n mentor het nie en graag meer wil weer oor die program, kontak vir dr Barry Tolmay.

Skakel die Sinodale Kantoor vir sy kontakbesonderhede: 033 345 2276.