Jong predikante

Ons sinode doen baie moeite met die versorging van ons jong predikante (predikante wat 10 jaar of minder in die bediening is). Daar word seker gemaak hulle is in kontak met mekaar en daar word jaarliks ‘n wegbreek/ toerustingsgeleentheid gereël spesifiek vir jong predikante. Hierdie geleenthede is altyd baie verrykend.